ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Airbnb: Η δήλωση των στοιχείων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις -δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας πρέπει να υποβάλλεται και για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις έως την έναρξη της λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας. Οι εκμισθωτές έχουν υποχρέωση να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του taxis έως τα τέλη του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.
Οι δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ακόμη κι αν αφορούν προφορική συμφωνία, και περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των φιλοξενούμενών τους, όπως ΑΦΜ, ή κατ’ εξαίρεση για αλλοδαπό μισθωτή αριθμό διαβατηρίου και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Η μη υποβολή και η ελλιπής ή εκπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δηλώσεως επισύρει πρόστιμο. Συγκεκριμένα, υπόκειται στις κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος επιβάλλει ενδεικτικά πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε δήλωση που δεν υποβλήθηκε ή υποβλήθηκε ελλιπώς ή εκπρόθεσμα.

  • Ερωτήματα προκύπτουν για τους φορολογουμένους που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους βραχυπρόθεσμα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σχετικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στα τέλη του 2016 θεσπίσθηκαν οι κανόνες σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση καταχώρισης κάθε ακινήτου σε σχετικό μητρώο, καθώς και την πρόβλεψη προστίμων άνω των 5.000, με εναρκτήρια ημερομηνία ισχύος την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη έχει ήδη τροποποιηθεί δύο φορές, με αποτέλεσμα η έναρξη ισχύος της να εξαρτάται από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα ρυθμίζουν τα επιμέρους θέματα.

  • Η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου απαιτεί επίσης την υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, καθώς από τη δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι προκύπτει εισόδημα ίσο με 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επομένως, η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, π.χ., σε τέκνο για χρήση ως επαγγελματική στέγη πρέπει επίσης να δηλώνεται στο πληροφοριακό σύστημα του taxis. Εξαίρεση αποτελεί η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου έως 200 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από ανιόντες ή κατιόντες.

 
πηγή : Grant Thornton-από την Έντυπη Καθημερινή

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου