Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015

Παρατίθεται το νέο έντυπο Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων). Δείτε ενδεικτικά τις αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με το περσινό έντυπο. 

 1. Σελίδα πρώτη, τρίτος υποπίνακας:
 • Στο Υπάγεστε: προστέθηκε και περίπτωση γ) στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ

Τέταρτος υποπίνακας:

 • Στον κωδικό 004 έχει προστεθεί και φορολογικός συντελεστής 29%
 • Στον κωδικό 009 σχετικά με τον φόρο που παρακρατήθηκε συμπληρώνεται η πρόταση «ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση»
 • Προστέθηκε κωδικός 010 «Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε»
 • Προστέθηκε κωδικός 052 «Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. Μερίσματα (παρ. 3 άρθρ. 68 Ν. 4172/2013)
 1. Σελίδα 2, πρώτος υποπίνακας:
 • Όπου αναγράφεται Δ.Λ.Π. έχει μετατραπεί σε Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.

Δεύτερος υποπίνακας:

 • Έχει προστεθεί κωδικός 453 «Υπόλοιπο Λογ/σμού “Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ν. 2238/1994)”

Τρίτος υποπίνακας:

 • Έχει προστεθεί κωδικός 460 «Έσοδα που φορολογήθηκαν κατ’ εφαρμογή των παρ. 12 & 13 του άρθρου 72 ν. 4172/2013)
 • Έχει προστεθεί κωδικός 470 «Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. (ν. 2579/1998)
 • Έχει προστεθεί κωδικός 471 «Έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών μη υποκείμενα σε φόρο»
 • Έχει προστεθεί κωδικός 472 «Απαλλασσόμενα έσοδα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)»
 • Έχει προστεθεί κωδικός 473 «Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν. 4172/2013)
 • Έχει προστεθεί κωδικός 462 «Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων»
 1. Σελίδα 3. Έχει μεταφερθεί ο τελευταίος υποπίνακας «Αφαίρεση αφορολογήτων αποθεματικών κλπ.), από τη σελίδα 2 του παλαιού εντύπου
 • Έχει προστεθεί κωδικός 044 «Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998»

Πίνακας 2Β: Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Η στήλη 3 έχει χωρισθεί σε δύο υποστήλες: α) Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ. 22 και 23 ν. 4172/2013) β) Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI)

 • Ο πίνακας 2Δ έχει μεταφερθεί στη σελίδα 4 του εντύπου
 1. Σελίδα 4.
 • Ο πίνακας 3Α4 έχει μεταφερθεί στη σελίδα 5 του εντύπου

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη   Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή   Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016…
Απόψεις/ΘέσειςΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Σχολιασμός των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν

Με την Πολ. 1070/2016 που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν. Δυστυχώς με την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου