Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015

Αλλαγές στο έντυπο Ε3 για το 2016
Δείτε ενδεικτικά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νέο έντυπο Ε3 για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015 σε σχέση με το περσινό.
attachment
Πριν τον πίνακα Α

  1. Εισαγωγή πεδίων :

ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ

  1. Από τον κωδικό 019 «Κατηγορία βιβλίων» διαγράφεται η επιλογή 3 «Απλογραφικά/Διπλογραφικά βιβλία»
  2. Στην ερώτηση «Ασκείτε αγροτική δραστηριότητα και υπάγεστε: »εισάγεται ο κωδικός 598 «Μη ενταγμένοι στο καθεστώς ΦΠΑ».
  3. Εισαγωγή κωδικού 599 «Ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους ν. 27/1975»

Πίνακας Γ

  1. Διαγραφή κωδικού 063 «Βιβλίο αποθήκης» και κωδικού 072 «Τήρηση βιβλίων μηχανογραφικά».
  2. Αλλαγή της ονομασίας του κωδικού από 078 «Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ» σε «Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΕΛΠ»

Πίνακας Ε

  1. Προσθήκη κωδικού 909 «Αποζημιώσεις»

Πίνακας Ζ

  1. Προσθήκη κωδικού 325 «μείον την υπεραξία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998»
  2. Προσθήκη κωδικού 342 «μείον το κέρδος του άρθρου 71 του ν. 3842/2010»
  3. Προσθήκη κωδικού 349 «Καθαρό αποτέλεσμα από εκμετάλλευση σκάφους (ν.27/1975)».

Πίνακας Η
Διαγράφεται ο υποπίνακας α΄ «Ισολογισμού»
Πίνακας Θ
Διαγράφεται ο υποπίνακας η΄ «Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.»
Πίνακας ΙΑ
Διαγράφεται ο πίνακας ΙΑ «ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΧ (ΤΑΧΙ), ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ., ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π»
Πίνακας Κ
Προστίθεται πίνακας Κ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ»
Πηγή: Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη   Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή   Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016…
Απόψεις/ΘέσειςΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Σχολιασμός των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν

Με την Πολ. 1070/2016 που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν. Δυστυχώς με την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου