Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών

Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. το Σάββατο 25/09/2021 σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών (ΦΕΚ Β’ 3314/24-12-2013), εφιστά την προσοχή στα μέλη της και γενικά σε όλους τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, καθώς οφείλουν να εφαρμόζουν ορθά τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών.

Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που πραγματοποιείται λύση συνεργασίας με πελάτη. Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα το άρθρο 10 παράγραφος 7 του ως άνω Κώδικα από το νέο Λογιστή – Φοροτεχνικό, ο οποίος έχει και την ευθύνη της αναζήτησης του προβλεπόμενου πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής πριν την ανάληψη υπηρεσίας.

Τέλος, ο νέος συνάδελφος οφείλει να διερευνήσει αν όντως έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να μην αναλάβει την συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών στον πελάτη.

Παρατίθεται αυτούσια η σχετική παράγραφος:

7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, μετά από έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν“.

Σχετικές αναρτήσεις
Ανακοινώσεις

Ευχές από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ανακοινώσεις

Ανοικτή πρόσκληση για Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ρόδου, ενεργώντας εντός καταστατικού πλαισίου και πάντοτε με γνώμονα τη συσπείρωση και…
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Νέα ημερομηνία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ρόδου, για λόγους συμμετοχής της Ένωσης μαζί με το ΟΕΕ και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου,…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου