Φορολογικά

(Ανανεωμένο) Η υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων μετά την παράταση των δηλώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 …….”  που βρίσκεται στην βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη, προβλέπεται παράταση για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών – ΕΠΕ- ΙΚΕ  έως δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. [Δείτε αναλυτικά εδώ]
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων αλλά και της παράτασης για την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
α) Η Γενική Συνέλευση —εφόσον το νομοσχέδιο ψηφισθεί χωρίς περαιτέρω αλλαγές— μπορεί να συγκληθεί νομίμως ως ακολούθως:

Νομική μορφή Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
  Σχετικό ΔΤ το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 15/7/2016 15/9/2016
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 15/7/2016 15/9/2016
Ι.Κ.Ε. 15/7/2016 15/9/2016

 
β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρο 8 του Ν 3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης η 15η Σεπτεμβρίου 2016 είναι οι εξής:

Νομική μορφή
Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ. Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) Υποβολή απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ
  το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 15/9/2016 24.8.2016 25.08.2016 05/10/2016
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 15/9/2016 25.08.2016 (προαιρετική)
Ι.Κ.Ε. 15/9/2016 (προαιρετική)

Προσοχή: Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει συγκληθεί η γενική συνέλευση σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2016 ή 30/7/2016), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες αλλά οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 43β του νόμου 2190/1920 (υποβολή οικονομικών καταστάσεων 20  ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, και υποβολή γενικής συνέλευσης εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της ΓΣ.).
Να τονίσουμε ότι η διάταξη που θα ψηφιστεί δεν μεταβάλει την ημερομηνία κατάθεσης των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για τις περιπτώσεις που η Γ.Σ. είχε αποφασιστεί να συγκληθεί έως 30.6.2016, αλλά δίνει τη δυνατότητα για σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).
Δείτε την συνέχεια εδώ

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου