Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΕπείγοντα θέματα

Αντιπρόταση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου για τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Σε συνέχεια της κοινής παρέμβασης-διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών, δέκα πέντε κατά τόπους συλλόγων Λογιστών – Φοροτεχνικών, μεταξύ αυτών και της ένωσης μας, αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, για την μηνιαία υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων που προτίθεται να θεσπίσει από 1/1/2014, η  ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, έχει επεξεργαστεί, στα πλαίσια εκπόνησης προτάσεων για την αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, και συγκεκριμένο πλαίσιο διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη θέσπιση και υιοθέτηση ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος για τη «στεγανοποίηση» του κυκλώματος διαχείρισης και διασφάλισης της γνησιότητας των συναλλαγών, με τρόπο εύχρηστο, αποτελεσματικό και το κατά το δυνατόν αδάπανο τόσο οικονομικά όσο και χρονικά για όλους τους εμπλεκομένους.
Το ονομάζουμε «Σύστημα αναγγελίας – αποδοχής συναλλαγών» και περαιτέρω εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας του και τους λόγους της αποτελεσματικής χρηστικότητάς του. Αποτελεί μέρος συνολικού σχεδίου – προτάσεών μας για την αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, και συνοδεύει προτάσεις αναμόρφωσης και άλλων φορολογικών αντικειμένων.
Το σχέδιο αυτού του πλαισίου διαδικασίας, περιγράφεται παρακάτω και τίθεται υπ όψιν σε κάθε μέλος μας αλλά και κάθε εμπλεκόμενο είτε φορέα είτε ένωση ή σύλλογο Λογιστών – φοροτεχνικών, προκειμένου να ληφθούν υπ όψιν μας, οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους, (με αποστολή στο email της eΓραμματείας της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ [ [email protected] ] με σκοπό την τελική του διαμόρφωση, ώστε να αποτελέσει και επίσημη πρόταση  προς το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Σχέδιο πρότασης προς διαβούλευση :
« Στα πλαίσια της δογματικής μας αντίληψης περί γόνιμου και εποικοδομητικού αντίλογου – διαλόγου, και σε συνέχεια προγενέστερης κοινής επιστολής μας, με άλλες 14 ενώσεις και συλλόγους λογιστών – φοροτεχνικών, επιθυμούμε να καταθέσουμε επίσης και την πρότασή μας, για το επικείμενο μέτρο περί μηνιαίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων από 01/01/2014.
Εκτιμούμε ότι η σκέψη υλοποίησης ενός τέτοιου μέτρου απορρέει από την ανάγκη στεγανοποίησης του κυκλώματος διαχείρισης και διασφάλισης της γνησιότητας των συναλλαγών, ειδικότερα δε μετά τις αλλαγές που έφερε ο Κ.Φ.Α.Σ. με τον Ν.4093/2012. Στο ίδιο πλαίσιο, προφανώς, εντάσσεται και μια σειρά άλλων μέτρων όπως η από 01/01/2014 αποστολή στοιχείων από Φορολογικούς Μηχανισμούς στην Γ.Γ.Π.Σ. (παρ. 1, άρθ.20, Ν.3842/2010, ΠΟΛ.1221/13-12-2012 & ΠΟΛ.1076/13-04-2013), η εξόφληση μέσω τραπεζικών μέσων πληρωμών, των στοιχείων για συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών αξίας 3.000,00 € και άνω (παρ. 2, άρθ.20, Ν.3842/2010), καθώς επίσης και η για φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30/06/2014, μη αναγνώριση των δαπανών αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00€ (περ. β’, άρθ.23, Ν.4172/2013) άμα τη μη εξόφληση αυτών μέσω τραπεζικών μέσων πληρωμής.
Άποψή μας είναι ότι το μέτρο της παρ.1, του άρθ.20, του Ν.3842/2010, αν τελικά εφαρμοστεί, θα επιφέρει ανούσια αύξηση του κόστους διαχείρισης  στις επιχειρήσεις, αμφιβόλου μάλιστα αποτελέσματος, μιας και η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων περιέχει ήδη τα επιθυμητά στοιχεία, και μάλιστα όλων των υπόχρεων, ανεξαρτήτως τρόπου έκδοσης των στοιχείων τους. Το δε μειούμενο όριο για την μέσω τραπεζικών μέσων τμηματικής πληρωμής – εξόφλησης των στοιχείων συναλλαγών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, προφανώς δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τουναντίον μάλιστα, εγκλωβίζει επιχειρήσεις με προβληματικό δανεισμό οι οποίες όμως δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο. Στο σύνολό τους δε τα ανωτέρω μέτρα, έχουν (και αυτά) προστιμολάγνο χαρακτήρα, αντί του ζητούμενου χαρακτήρα πρόληψης και καταστολής της παραβατικής φορολογικής συμπεριφοράς.
Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η διασφάλιση των συναλλαγών πρέπει να επέλθει από έναν μηχανισμό ο οποίος:
Ø  δεν θα παράγει πρόσθετα διαχειριστικά, διοικητικά ή οικονομικά βάρη, σε επιχειρήσεις και Δημόσιο,
Ø  δεν θα έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες φορολογικές διατάξεις, ει δυνατόν να καταργήσει κάποιες εξ’ αυτών και
Ø  να κινείται εντός Συνταγματικών και Νομοθετικών επιταγών περί μέριμνας του κοινού νομοθέτη για νησιωτικές περιοχές και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν, αντί μηνιαίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, προτείνουμε την εφαρμογή του μέτρου της  « Αναγγελίας  – Αποδοχής Συναλλαγών »,  μέσω του Taxisnet, το σκεπτικό λειτουργίας του οποίου έχει ως εξής:

  • Κατά την, στα υφιστάμενα χρονικά όρια, ηλεκτρονική υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του κάθε υπόχρεου, θα συνυποβάλλεται αυτόματα και η δήλωση αναγγελίας συναλλαγών πωλήσεών του, για πωλήσεις καθαρής αξίας πάνω από το επιθυμητό όριο (για λόγους αρχικής εφαρμογής, και προσαρμογής των εταιρειών μηχανογράφησης, προτείνουμε αρχικά το όριο των 3.000,00€),  η οποία θα περιλαμβάνει:

 
α) τον ΑΦΜ του αγοραστή,
β) την επωνυμία του αγοραστή,
γ) την ημερομηνία της συναλλαγής,
δ) το είδος του εκδοθέντος στοιχείου, και
ε) την καθαρή αξία της κάθε συναλλαγής.
 
Η αναγγελία πωλήσεων θα μπορεί να υποβάλλεται και μεμονωμένα, τόσο με συμπλήρωση φόρμας όσο και με φόρτωση αρχείου.  Οι χρήστες, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων, θα δύνανται να αποστείλουν την αναγγελία συναλλαγών σε μηνιαία βάση.  Μη υπόχρεοι στον ΦΠΑ, θα την αποστέλλουν το αργότερο εντός των ορίων ως υπόχρεοι στον φόρο, ανάλογα με την κατηγορία τήρησης των βιβλίων τους.

  • Αμέσως μετά την υποβολή της περιοδικής από τον κάθε υπόχρεο, το Taxis θα αποστέλλει αυτόματα στον αγοραστή, ηλεκτρονικό μήνυμα «Αιτήματος Αποδοχής Συναλλαγής» με τα στοιχεία της κάθε συναλλαγής, όπως αυτά τα έστειλε ο πωλητής, τα στοιχεία του οποίου (ΑΦΜ και επωνυμία) θα αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Επιπλέον, στον λογαριασμό Taxis του κάθε υπόχρεου, θα δημιουργείται αυτόματα κατάσταση με τις αναγγελίες ανά προμηθευτή του και ανά παραστατικό προμηθευτή του.

Για τις αναγγελίες κάθε προμηθευτή, θα υπάρχει πεδίο συνόλου παραστατικών και συνόλου καθαρής αξίας. Ο κάθε υπόχρεος αγοραστής θα μπορεί να αποδέχεται μεμονωμένα την κάθε συναλλαγή (αν δεν το έχει πράξει από το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε) είτε μαζικά ανά προμηθευτή ή ολικά για όλους τους προμηθευτές.

  • Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κάθε αγοραστής θα λαμβάνει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γ.Γ.Π.Σ., στο οποίο θα του κοινοποιείται η αναγγελία κάθε συναλλαγής από τον εκάστοτε πωλητή. Ο αγοραστής θα μπορεί να αποδέχεται τη συναλλαγή άμεσα, από σχετικό σύνδεσμο διπλής επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό μήνυμα που έχει λάβει. Εναλλακτικά, και το αργότερο μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα που έπεται κάθε ημερολογιακού τριμήνου (τέλος Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου) ο κάθε υπόχρεος, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων, θα υποχρεούται  να έχει ολοκληρώσει την αποδοχή των αναγγελθέντων συναλλαγών για το κάθε ημερολογιακό τρίμηνο που έληξε. Αυτό, όπως προαναφέρθηκε, θα μπορεί να το πράξει είτε μαζικά ανά προμηθευτή, εφόσον συμφωνεί με τις αναγγελθείσες συναλλαγές, είτε μεμονωμένα εφόσον διαφωνεί με κάποια-ες από αυτές.
  • Μη αποδοχή συναλλαγών εντός των χρονικών ορίων, θα κρούει τον ελεγκτικό κώδωνα της φορολογικής αρχής. Μη εμπρόθεσμη αποδοχή από αμέλεια, θα στερεί το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ στον αγοραστή. Επιλεκτική άρνηση αποδοχής συναλλαγής θα συνοδεύεται από προεπιλεγμένη αιτίαση ή περιγραφή λόγου άρνησης αποδοχής συναλλαγής. Το Taxis θα δύναται να αποστέλλει αυτόματα τελευταία υπενθύμιση στον αγοραστή. Για λόγους διασφάλισης των συναλλαγών, η αποστολή τροποποιητικής ή συμπληρωματικής αναγγελίας συναλλαγών δεν θα είναι επιτρεπτή. Εναλλακτικά, θα είναι επιτρεπτή μόνο η διόρθωση στοιχείων συναλλαγής, στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν αναγγελθεί εσφαλμένα στοιχεία παραστατικού. Η διόρθωση αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω αιτιολογημένης άρνησης του αποδοχής της συναλλαγής από τον αγοραστή. Για λόγους ασφαλείας στην παραλαβή αιτημάτων και τάχιστης αποδοχής αυτών, να δημιουργηθεί πεδίο αναγραφής επιπλέον της μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για κάθε υπόχρεο. Έτσι, οι συναλλαγές θα μπορούν να επιβεβαιώνονται τόσο από τον ίδιο τον υπόχρεο όσο και από τον πιστοποιημένο λογιστή –  Φοροτεχνικό του.
  • Για λόγους νομικής φύσεως, η αποδοχή συναλλαγής από πλευράς του αγοραστή, θα υποδηλώνει την ύπαρξη της συναλλαγής και μόνον, μη δυνάμενης (της αποδοχής) να χρησιμοποιηθεί ενισχυτικά από τον πωλητή ή αποδυναμωτικά σε βάρος του αγοραστή ή και αντιστρόφως, σε οποιαδήποτε ένδικη ή μη διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, για αστικά ή ποινικά θέματα που αφορούν τη συναλλαγή αυτή (διαφωνία στην τιμή, στην ποσότητα, στον διακανονισμό πληρωμής κλπ). Οι νομικές δεσμεύσεις  φορολογικού χαρακτήρα, των συμβαλλομένων έναντι της φορολογικής αρχής θεωρούνται αυτονόητες.

 
Με τον ανωτέρω τρόπο διαχείρισης και διασφάλισης της γνησιότητας των συναλλαγών επιτυγχάνονται τα εξής οφέλη:
 
Ø  Ευτελές κόστος δημιουργίας και τεχνικά απλούστατη δημιουργία υποδομής από την Γ.Γ.Π.Σ.
Ø  Εύχρηστος και διαδεδομένος τρόπος λειτουργίας του συστήματος.
Ø  Συχνή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της φορολογικής αρχής.
Ø  Πιστοποιημένη αποδοχή συναλλαγής.
Ø  Μικρή σχετικά χρονική επιβάρυνση σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία, με μέγιστο Δημοσιονομικό όφελος.
Ø  Έγκαιρη ενημέρωση έκδοσης στοιχείου σε αγοραστή απομακρυσμένης ή νησιωτικής περιοχής.
Ø  Άμεσο χρονικό, λειτουργικό, διαχειριστικό και οικονομικό όφελος στις επιχειρήσεις, από την κατάργηση τηλεφωνικής επιβεβαίωσης των δεδομένων με τους αντισυμβαλλόμενους συναλλασσόμενους.
Ø  Κατάργηση της υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αν το όριο συναλλαγών της δήλωσης «Αναγγελίας Συναλλαγών» ταυτιστεί με το όριο της περ.β’, του άρθ.23, του Ν.4172/2013 (500,00€).
Ø  Δυνατή η κατάργηση της παρ.1, του άρθρου 20, του Ν.3842/2010.
Ø  Επανεξέταση της διατήρησης των διατάξεων της παρ.2, του άρθρου 20, του Ν.3842/2010, και της περ. β’, του άρθρου 23, του Ν.4172/2013, περί εξόφλησης στοιχείων με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Η σκοπιμότητα των μέτρων αυτών επιτυγχάνεται με τον ανωτέρω τρόπο.
 
Επίσης, κρίνουμε σκόπιμο να επανατοποθετηθούμε στο θέμα της συρρίκνωσης του διαθέσιμου χρόνου για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Επιβάλλεται να μετατεθεί για το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της εκάστοτε φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα αν η δήλωση είναι χρεωστική ή πιστωτική. Η απόφαση της συρρίκνωσης του χρόνου υποβολής της χρεωστικής δήλωσης απέδειξε ότι μόνο προβλήματα δημιουργεί.
Θέλουμε να επαναλάβουμε άλλη μία φορά, ότι ο δρόμος της επιστροφής της χώρας μας στην ανάπτυξη, επιβάλλεται να στρωθεί με δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και να επικαλυφθεί από πέπλο απλού, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, ούτως ώστε η ελπίδα να επιστρέψει άμεσα στη συνείδηση του πολίτη.
Από την πλευρά μας οι λογιστές – φοροτεχνικοί, όντας γνώστες των συστημικών ιδιαιτεροτήτων της αγοράς, έχουμε εκφράσει κατ ΄ επανάληψη και εκφράζουμε εκ νέου την πρόθεσή μας να σταθούμε αρωγοί στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής. Ελπίζουμε η πρόθεση μας αυτή να εισακουστεί κάποτε από τη Διοίκηση. »
 
Επιμέλεια: Επιστημονική Ομάδα Εργασίας ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

Ο νόμος "λαιμητόμος" αποκτά πλέον "σάρκα και οστά"

Ο νόμος “λαιμητόμος” αποκτά πλέον “σάρκα και οστά” αποτελειώνοντας ότι υγιές και ειλικρινές κομμάτι επιχειρηματικότητας έχει απομείνει και παλεύει να επιβιώσει στην…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

«Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους»

Αθήνα 15-02-2016 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Επιστήμονες,  ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους» Στην…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου