ΑρθρογραφίαΑρχείοΔιάφορα

Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στην επιχείρησή του – Διαδικασία λήψης πρωτοκόλλου από ΚΕΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με τον Ν.3850/2010, καθίσταται σαφές ότι:

«Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας έχουν όλες ανεξαρτήτως οι επιχειρήσεις, που απασχολούν έστω και ένα άτομο (προγενέστερη αναφορά στο Π.Δ. 17/1996).

Ειδικότερα στο άρθρο 12 του νόμου παρ. 4: Με την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσμευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρακάτω περιπτώσεις και στις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντα κώδικα:
α) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας που έχει τα προσόντα των περιπτώσεων α΄ ή β ή γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
β) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της περίπτωσης α΄. Δύναται όμως σε ό,τι αφορά τον τεχνικό ασφάλειας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε εργαζομένους, με τα προσόντα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, εφόσον αυτοί απασχολούνται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να επιμορφώσει τον εργαζόμενο αυτόν, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 22.
γ) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της περίπτωσης β΄. Δύναται όμως να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 22.»

Υποχρεώσεις ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων :

Μετά από την παρακολούθηση των απαραίτητων σεμιναρίων και την λήψη της Βεβαίωσης επιμόρφωσης από το ΚΕΠ ή από το Ε.Β.Ε.Δ (παλαιότερα), θα πρέπει ο κάθε εργοδότης/τεχνικός ασφαλείας, συμπληρώνοντας το έντυπο 1

( Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας), το οποίο και θα αποσταλεί στο ΚΕΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (  ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΡ.1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 18510), όπου υπαγόμαστε σαν νησί,

μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο από Κ.Ε.Π ή άλλη δημόσια αρχή, της βεβαίωσης επιμόρφωσης : ώστε να χορηγηθεί πρωτόκολλο της γνωστοποίησης , το οποίο και θα αναγράφεται σε κάθε έντυπο του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των κατά το νόμο, εργασιακών εντύπων.

Προσοχή δεν ισχύουν τα πρωτόκολλα τόσο κατάθεσης της αίτησης  παρακολούθησης στο ΚΕΚ , όσο και της βεβαίωσης παρακολούθησης μετά το σεμινάριο.

 

Δείτε εδώ το έντυπο 1

Σχετικές αναρτήσεις
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου