ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑΓνωσιακή βάση και forum λογιστικής θεματολογίας

ΑρθρογραφίαΑρχείοΔιάφορα

Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στην επιχείρησή του – Διαδικασία λήψης πρωτοκόλλου από ΚΕΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με τον Ν.3850/2010, καθίσταται σαφές ότι:

«Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας έχουν όλες ανεξαρτήτως οι επιχειρήσεις, που απασχολούν έστω και ένα άτομο (προγενέστερη αναφορά στο Π.Δ. 17/1996).

Ειδικότερα στο άρθρο 12 του νόμου παρ. 4: Με την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσμευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρακάτω περιπτώσεις και στις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντα κώδικα:
α) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας που έχει τα προσόντα των περιπτώσεων α΄ ή β ή γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
β) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της περίπτωσης α΄. Δύναται όμως σε ό,τι αφορά τον τεχνικό ασφάλειας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε εργαζομένους, με τα προσόντα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, εφόσον αυτοί απασχολούνται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να επιμορφώσει τον εργαζόμενο αυτόν, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 22.
γ) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της περίπτωσης β΄. Δύναται όμως να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 22.»

Υποχρεώσεις ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων :

Μετά από την παρακολούθηση των απαραίτητων σεμιναρίων και την λήψη της Βεβαίωσης επιμόρφωσης από το ΚΕΠ ή από το Ε.Β.Ε.Δ (παλαιότερα), θα πρέπει ο κάθε εργοδότης/τεχνικός ασφαλείας, συμπληρώνοντας το έντυπο 1

( Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας), το οποίο και θα αποσταλεί στο ΚΕΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (  ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΡ.1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 18510), όπου υπαγόμαστε σαν νησί,

μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο από Κ.Ε.Π ή άλλη δημόσια αρχή, της βεβαίωσης επιμόρφωσης : ώστε να χορηγηθεί πρωτόκολλο της γνωστοποίησης , το οποίο και θα αναγράφεται σε κάθε έντυπο του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των κατά το νόμο, εργασιακών εντύπων.

Προσοχή δεν ισχύουν τα πρωτόκολλα τόσο κατάθεσης της αίτησης  παρακολούθησης στο ΚΕΚ , όσο και της βεβαίωσης παρακολούθησης μετά το σεμινάριο.

 

Δείτε εδώ το έντυπο 1

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Διάφορα

Νέα ημερομηνία για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας την 10η Οκτωβρίου 2018, με βάση το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, η Ετήσια Τακτική και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου