ΑρθρογραφίαΑσφαλιστικά / Εργατικά

«Μπλοκάκια»: Έλλειψη πολιτικής πυξίδας ή επικίνδυνη άγνοια;

Δημοσιεύτηκε λοιπόν η πολυσυζητημένη απόφαση για το πώς θα πληρώνουν εισφορές όσοι θεωρούνται ως «μπλοκάκια».

Γράφει ο: Απόστολος Αλωνιάτης

Διαβάζοντας, όμως, την απόφαση με Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 2460/106/ 2017 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/2016», μας έκαναν εντύπωση κάποια θέματα και μας προβλημάτισαν κάποια άλλα.

Δεν θα αναλύσουμε εδώ ποιος φταίει και γιατί, επειδή δεν είναι ο στόχος μας αυτός, όμως δύο αναφορές μας έκαναν έξω φρενών, γιατί αποδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, ότι οι συγγραφείς του εγγράφου, μάλλον είναι από άλλη χώρα ή δεν γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία.

Τι παραστατικά εκδίδονται μεταξύ επιτηδευματιών

Το πρώτο που μας έκανε εντύπωση ήταν η αναφορά του όρου «ΔΠΥ» (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών), για το παραστατικό που εκδίδεται μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, α) εργαζόμενου (επιτηδευματία που παρέχει τις υπηρεσίες) και β) εργοδότη (επιτηδευματία που δέχεται τις υπηρεσίες).

Εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμη και οι τέως ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν εκδίδουν ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για όλες τις περιπτώσεις, όπως ανέφερε ο παλιός Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) ή Τιμολόγιο για τις συναλλαγές με τις επιχειρήσεις και ΑΠΥ για τις συναλλαγές τους με ιδιώτες. Δηλαδή, ένας λογιστής θα εκδώσει ΤΠΥ σε ένα επιχειρηματία, όταν πληρώνεται για την ενημέρωση των βιβλίων του και ΑΠΥ για την είσπραξη της αμοιβής του από ένα π.χ. μισθωτό που θα πάει στο γραφείο του για να συμπληρώσουν και να στείλουν μία φορολογική δήλωση.

Κάποιος θα πρέπει, λοιπόν, να ενημερώσει τους συντάκτες ότι ΔΠΥ δεν υπάρχει πια ως φορολογικό στοιχείο, από το 2013.

Παραδείγματα ενάντια στο νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του ΙΚΑ

Ας δεχθούμε, όμως, ότι χάριν συντόμευσης χρησιμοποιήθηκε ο όρος «ΔΠΥ» στην απόφαση, χωρίς να μεμψιμοιρούμε.

Τι να πούμε όμως για τα παραδείγματα που αναφέρονται στο έγγραφο;

«δ. Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα υπηρεσίες σε άλλη εταιρία με ΔΠΥ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, αλλά σε αυτή του άρθρου 36 περί πολλαπλής δραστηριότητας. Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή εργασία υπολογίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημά του από την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος (ΔΠΥ) καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός).

ε. Ο ίδιος ως άνω ασφαλισμένος που εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία, λαμβάνει και επιπλέον αποδοχές από την ίδια εταιρία με ΔΠΥ. Στην περίπτωση αυτή, ομοίως δεν υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, αλλά για το σύνολο του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 38. Συνεπώς, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές μισθωτού και, επομένως, η εταιρία καταβάλει τις εισφορές εργοδότη που αντιστοιχούν στο σύνολο του εισοδήματος (αποδοχές από μισθωτή εργασία και εισόδημα από ΔΠΥ)».

Άστοχο…

Το παράδειγμα όχι μόνο είναι άστοχο, αλλά δημιουργεί τεράστια ερωτήματα για τους συντάκτες του εγγράφου. Αν δηλαδή οι άνθρωποι που συνέταξαν το έγγραφο γνωρίζουν την ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού του ΙΚΑ, όσοι εργάζονται ως μισθωτοί σε κάποια επιχείρηση, ότι αμοιβή και να λαμβάνουν, είτε σε χρήματα είτε σε είδος, για την ασφαλιστική νομοθεσία θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του. Ποιο συγκεκριμένα: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές εννοείται το ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί σε χρήμα και προσαυξάνεται:

  • Με τα ποσοστά τα οποία τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη στους μισθωτούς ή άλλες πρόσθετες χρηματικές αμοιβές, εκτός από τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία είναι τα δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, ή λόγω γέννησης τέκνων του ασφαλισμένου και το βοήθημα σε οικογένεια θανόντος του ασφαλισμένου.
  • Με τα χρηματικά ποσά (φιλοδωρήματα ή αλλού είδους αμοιβές) τα οποία τυχόν καταβάλλονται κατά συνήθεια από τρίτους και υπολογίζονται βάσει σχετικών πινάκων, οι οποίοι ισχύουν για την επιχείρηση.
  • Με τις τυχόν σε είδος παροχές (κατοικία, τροφή, θέρμανση) του εργοδότη προς τους ασφαλισμένους οι οποίες αποτιμώνται βάσει πινάκων»…

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι στην έννοια του μισθού επί του οποίου υπολογίζονται οι υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλιστικές εισφορές, περιλαμβάνεται το σύνολο των παροχών του εργοδότη προς τους ασφαλισμένους σε χρήμα ή σε είδος, τακτικών ή έκτακτων (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, οι οποίες αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 17 του Κανονισμού Ασφαλείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)… Βλέπε και ΔΕΝ 2015, τεύχος 1672, σελ.814-815.

Άρα σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός λογιστής του παραδείγματος και κάθε άλλος μισθωτός, δεν μπορεί να λαμβάνει επιπλέον χρήματα με ΔΠΥ από την ίδια εταιρία, μιας και όλες οι παροχές που έχει από αυτήν συνολικά θεωρούνται εισόδημα, πάνω στο οποίο υπολογίζονταν και εξακολουθούν να υπολογίζονται οι εισφορές του ως μισθωτός και δεν θα πρέπει γι’ αυτές να εκδίδεται ξεχωριστό παραστατικό.

Άγνοια κινδύνου!

Όταν οι κυβερνόντες δεν γνωρίζουν τη νομοθεσία, που πάνε να εφαρμόσουν, είμαστε σε πολύ κακό δρόμο. Όταν επί οκτώ μήνες δεν ξέρουμε και δεν αποφασίζουμε πως θα λειτουργήσουν αυτά που ψηφίσαμε, γιατί απλώς δεν ξέρουμε πώς να τα εφαρμόσουμε, αυτό λέγεται έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και ανικανότητα κι αυτό μεταφράζεται σε άγνοια κινδύνου, γιατί απλώς είμαστε στην αρχή και έχουμε πολλά να δούμε ακόμη.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017.

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου