Αναδημοσιεύσεις

Η (νέα) διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και τον Κ.Φ.Δ.

Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ.1201/2017 σχετικά με τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με το νόμο 4172/2013 και του νόμου 4174/2013. Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο…

Διαβάστε περισσότερα
Αναδημοσιεύσεις

Οι αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά από 1-1-2018. Σε ποια νησιά καταργείται η μείωση. Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Ι. Νέο καθεστώς Με την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ν.4509/2017 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (K.Φ.Π.Α.)  η οποία αναφέρει…
Αναδημοσιεύσεις

Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες - Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα

του Ανδρέα Γ. ΠετρίδηΟικονομολόγου – Λογιστή[email protected]  1. Υπολογισμός «περιβαλλοντικού τέλους» και Φ.Π.Α. Με βάση την απόφαση με Αριθμό 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017) από την…
Αναδημοσιεύσεις

Ετοιμότητα επιχείρησης πριν από τον έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται αποκλειστικά με τον έλεγχο των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. ώστε οι επιχειρήσεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα πριν τον διενεργηθέντα έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα
Αναδημοσιεύσεις

Ε.Λ.Π.: Υποδείγματα Προσαρτήματος για "Πολύ Μικρές Οντότητες" με απλογραφικά βιβλία, "Πολύ Μικρές οντότητες" με διπλογραφικά βιβλία και "Μικρές οντότητες"

1η Δημοσίευση 1.6.2016  «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» – Υποδείγματα Προσαρτήματος για : α) « Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) « Πολύ…