Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…

Διαβάστε περισσότερα
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

Μέσα από την παρούσα ανάλυση παρατίθενται τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις φόρου και οι λοιπές επιβαρύνσεις κατά την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2016

Επιμέλεια έκδοσης: Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Οργάνωσης Τμήμα Δ’ – Υποθέσεων Πολιτών Ιστορικό Εκδόσεων 1η έκδοση Αρχική Απρίλιος…

Διαβάστε περισσότερα