Φορολογικά

Χαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστικού γραφείου Ζ ή Δ πηγής και υποχρεώσεις με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ

Προς αποφυγή προστριβών με τις ελεγκτικές αρχές, που ενδεχομένως επισύρουν κυρώσεις σε βάρος μας, σας εφιστούμε την προσοχή κατά την έκδοση των στοιχείων σας για την είσπραξη των εσόδων σας, ειδικότερα στην περίπτωση που Λογιστής – Φοροτεχνικός διατηρεί γραφείο με τη μορφή οργανωμένης επιχείρησης, δηλαδή με την απασχόληση έμμισθου ειδικευμένου προσωπικού (βοηθητικού ή μη), όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 και τις ερμηνευτικές θέσεις και εγκυκλίους της διοίκησης, έχει γίνει δεκτό πως το εισόδημα αυτό αποτελεί και φορολογείται ως εισόδημα Δ πηγής (από εμπορικές επιχειρήσεις).

Επειδή αιτιολογικά, η θέση αυτή της διοίκησης βασίζεται στο γεγονός ότι το κέρδος που προκύπτει για τον λογιστή/Φοροτεχνικό, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δεν είναι μόνο απόρροια της εκμετάλλευσης των ιδίων εξειδικευμένων γνώσεών του, αλλά συνεπικουρείται και από τη χρήση του παραγωγικού συντελεστή εργασίας, από την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και αναδεικνύεται πρωτίστως το κερδοσκοπικό στοιχείο και όχι η εκμετάλλευση του πνευματικού, που αποτελεί και το κυριότερο γνώρισμα του ελευθέριου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση λοιπόν, που με βάση τα παραπάνω και ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης, το εισόδημα χαρακτηριστεί ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όσοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, όπως οι λογιστές Φοροτεχνικοί που προαναφέραμε, για την έκδοση στοιχείων προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, ισχύει η έκδοση αθεώρητων Τ.Π.Υ. χωρίς υποχρεωτική παρακράτηση φόρου 20%, αλλά για τις συναλλαγές με ιδιώτες υπάρχει υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. με χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανογραφικά με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Αντίθετα δεν αναιρείται και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτηρισμός του εισοδήματος ως προερχόμενου από ελευθέρια επαγγέλματα, όταν χρησιμοποιείται το αναγκαίο και στοιχειώδες για τη διοικητική λειτουργία του γραφείου, βοηθητικό προσωπικό π.χ. μια γραμματέας ή καθαρίστρια κτλ. και οι λογιστές Φοροτεχνικοί εκδίδουν πλέον με τον ΚΦΑΣ, Τ.Π.Υ. αθεώρητο για τις συναλλαγές τους με λοιπούς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (προηγούμενη ονομασία: επιτηδευματίες) και απόδειξη λιανικής συναλλαγής για υπηρεσίες που παρέχουν σε ιδιώτες. Η απόδειξη λιανικής συναλλαγής, εφόσον ασκείται ελευθέριο επάγγελμα, μπορεί να εκδίδεται είτε από χειρόγραφο θεωρημένο στέλεχος, είτε μηχανογραφικά με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη (εγκύκλιος ΠΟΛ. 1036/2013.)
Τα παραπάνω θέματα, κατά περίπτωση, ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας τα δεδομένα στοιχεία, κρίνει για τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας του εισοδήματος. Ωστόσο, στο πλαίσιο τακτικού ή άλλου ελέγχου, θα μπορεί ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., ή άλλη Ελεγκτική Αρχή, να ελέγξει και να κρίνει εάν όντως συνέτρεχαν οι οριζόμενες προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του εισοδήματος ως προερχόμενου από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ πηγή), κατά την κρινόμενη περίοδο.
Τα παραπάνω έχουν γίνει δεκτά με τα έγγραφα :
Α) 1068319 /1879/Α0012/03.08.2004
Β) 1092375/1803/Α0012
Γ) ΠΟΛ.1061/28.3.2013

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου