Την προσπάθεια στηρίζει η εταιρεία Συστήματα Πληροφορικής Ταμβακάς ΑΕ:
logo-business-software