Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Διαχείριση Κερδών-Ζημιών. Αποτελεί εργαλείο ανάλυσης;

Κάθε επιχείρηση πρέπει να επικεντρώνεται συνεχώς στη διαχείριση κερδών και ζημιών για να παραμένει φερέγγυα. Κέρδος είναι τα χρήματα που μια επιχείρηση διατηρεί μετά την πληρωμή όλων των εξόδων της. Μια ζημιά προκύπτει από τις δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των πωλήσεων που μια επιχείρηση κάνει σε μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχειριστούν τις καταστάσεις αποτελεσμάτων τους για να κρατήσουν τα κέρδη θετικά και τα έξοδα υπό έλεγχο και σύμφωνα πάντα με τα έσοδα.

Η διαχείριση κερδών και ζημιών αρχίζει με εκτίμηση της τρέχουσας οικονομικής θέσης της επιχείρησης. Η διοίκηση πρέπει να επανεξετάσει την τρέχουσα κατάσταση κερδών και ζημιών και να συγκρίνει τα δύο ή τρία τελευταία χρόνια της επιχείρησης. Ένας λογιστής ή αναλυτής οφείλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει ένα σύνολο δεικτών επιδόσεων για υπολογισμό του μέσου όρου των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.

Η διοίκηση πρέπει να έχει ένα λογιστή ή αναλυτή για να προετοιμάσει αναλυτικά εργαλεία, όπως μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κοινού μεγέθους. Αυτή η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δείχνει κάθε δαπάνη ως ποσοστό επί των πωλήσεων, που επιτρέπει τη διαχείριση για την απομόνωση του κόστους που θα μπορούσε να συμβάλει  στη μείωση των κερδών. Η επιχείρηση πρέπει να μπορέσει  να εκτελέσει αυτή την ανάλυση βασισμένη σε τρία έτη ιστορικών δεδομένων. Τα έξοδα ως ποσοστό των εσόδων σε σύγκριση για κάθε έτος αποκαλύπτουν τις τάσεις που εμφανίζουν τα έξοδα αυξητικά ή μειωτικά ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Ορισμένες δαπάνες, όπως το κόστος των αγαθών που πωλούνται, θα αυξηθούν φυσικά με αύξηση των πωλήσεων, επειδή αντιπροσωπεύουν τις πρώτες ύλες αγαθών που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα με σκοπό την πώληση τους. Μίσθωμα κτιρίου, διοικητικό κόστος και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας θα πρέπει να παραμείνουν τα ίδια, ανεξάρτητα από την αύξηση των πωλήσεων.

Ένας αναλυτής θα πρέπει να εκτελέσει πρόσθετη εργασία για να ερευνήσει και να εξηγήσει τις δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση με την πάροδο του χρόνου ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Αυτή η άσκηση μπορεί να αποκαλύψει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από πλευράς  επιχείρησης των πόρων και διευθυντικών στελεχών που εποπτεύουν  το κόστος. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως η οικονομία και η αύξηση των τιμών μπορεί επίσης να εξηγήσουν την αύξηση του κόστους.

Ένας αναλυτής πρέπει να μπορεί να κάνει αναθεώρηση των πωλήσεων της επιχείρησης. Ανάλογα με τις διάφορες εκδηλώσεις και τις συνθήκες, ακόμη και όταν οι εσωτερικές δαπάνες έχουν καλή διαχείριση και όσο το δυνατόν χαμηλότερες, η επιχείρηση μπορεί ακόμη να υποστεί ζημία αν υπάρξει πτώση των πωλήσεων κάτω από τα έξοδά σε κάθε δεδομένη λογιστική περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως η διακοπή ορισμένων μη κερδοφόρων γραμμών προϊόντος ή υπηρεσίας, πώληση κάτω του κόστους περιουσιακών στοιχείων για να αποδεσμεύσει κεφάλαια και τη διακοπή των επενδύσεων σε κάθε είδους σχέδια που δεν αποφέρουν έσοδα.

Πηγή: Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου