Επείγοντα θέματαΦορολογικά

Διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής των πρακτικών και προκαταρτικών στοιχείων των Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ, μέσω Γ.Ε.Μ.Η

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου ανταποκρινόμενη στις ανάγκες εξομάλυνσης και αποφόρτισης του έργου των Λογιστών Φοροτεχνικών και δή των μελών της και ενόψει της επικείμενης λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ, την προσεχή Δευτέρα 10/06/2013, ήλθε σε συνεννόηση με την τοπική Διοίκηση του ΓΕΜΗ στο νησί μας και σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α) Αίτηση – Δήλωση καταχώρησης ιστοσελίδας:
Το κάθε λογιστικό γραφείο, μέλος της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ,  θα υποβάλλει  μια συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων πελατών του, μαζί με τις αιτήσεις ανά επιχείρηση, συνημμένες,  νόμιμα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής (βλέπε υπόδειγμα αίτησης), όπου σε αυτήν θα αναγράφονται :
α) Τα στοιχεία του λογιστικού γραφείου, μέλους της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ
β) Η επωνυμία της κάθε εταιρείας, το ΑΦΜ της και ο αριθμός ΓΕΜΗ
γ) Το ποσό του παραβόλου, καθώς και το σύνολο της κατάστασης (πχ. 10 εταιρείες Χ 10,24 ευρώ = 101,40 ευρώ)
και θα παραδίδει πακέτο τις αιτήσεις, και το χρηματικό αντίτιμο που θα καταβάλλεται στο ΓΕΜΗ, με μετρητά ή επιταγή του λογιστικού γραφείου, ή τραπεζική επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΒΕΔ στην Τράπεζα Δωδεκανήσου).
Η κατάσταση αυτή, σφραγισμένη και θεωρημένη από το ΓΕΜΗ, για την εμπρόθεσμη υποβολή της, θα αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της αίτησης – δήλωσης καταχώρησης ιστοσελίδας για κάθε επιχείρηση που θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν.
 
Β) Υποβολή διαβιβαστικών και προκαταρτικών Γενικών Συνελεύσεων με ημερομηνία σύγκλησης τους το αργότερο την 30/6/2013 :
Ομοίως με την ανωτέρω διαδικασία, κάθε λογιστικό γραφείο, μέλος της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, θα υποβάλλει μια συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων πελατών του, μαζί με τις αιτήσεις ανά επιχείρηση, συνημμένες, νόμιμα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής (βλέπε υπόδειγμα αίτησης), όπου η κάθε μία από αυτές θα έχει σαν δικαιολογητικά
1) τα σχετικό πρωτότυπα διπλότυπα δημοσίευσης, του ισολογισμού στο ΦΕΚ, καθώς και της πρόσκλησης, εάν υφίσταται τέτοια υποχρέωση (με ημερομηνία το αργότερο 10/6/2013) και 2) την πρόσκληση για την σύγκλιση της Γ.Σ.
Στην συγκεντρωτική κατάσταση υπόχρεων πελατών, θα αναγράφονται :
α) Τα στοιχεία του λογιστικού γραφείου, μέλους της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ
β) Η επωνυμία της κάθε εταιρείας, το ΑΦΜ της και ο αριθμός ΓΕΜΗ
γ) Το ποσό του παραβόλου, καθώς και το σύνολο της κατάστασης (πχ. 10 εταιρείες Χ 10,24 ευρώ = 101,40 ευρώ)
δ) Ο αριθμός και το ποσό των διπλοτύπων δημοσίευσης ανά πελάτη
και θα παραδίδει πακέτο τις αιτήσεις και το χρηματικό αντίτιμο που θα καταβάλλεται στο ΓΕΜΗ, με μετρητά ή επιταγή του λογιστικού γραφείου, ή τραπεζική επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΒΕΔ στην Τράπεζα Δωδεκανήσου.
Ως αποδεικτικό θα λαμβάνεται αντίγραφο της κατάστασης αυτής, για κάθε λογιστικό γραφείο, μέλους μας, σφραγισμένο και θεωρημένο από το ΓΕΜΗ για την εμπρόθεσμη υποβολή της.
Έτσι, με την υποβολή της ανωτέρω κατάστασης και παραλαβή αυτής από το Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τις 10/06/2013, διασφαλίζεται ο χαρακτήρας της εμπρόθεσμης υποβολής των δημοσιευόμενων καταστάσεων και οι συνάδελφοι αποκτούν σημαντική χρονική ευχέρεια για την ολοκλήρωση του έργου τους.
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και έως την αναμενόμενη παράταση του Υπουργείου Ανάπτυξης και προφανώς έως και την 28/6/2013, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.
 

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου