Επείγοντα θέματαΦορολογικά

Δηλώσεις ΦΠΑ και τρόπος καταβολής του αναλογούντος φόρου. Νέος χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων

Με την ΑΥΟ 1129/3-6-2013 (τροποποίηση της ΑΥΟΠΟΛ. 1267/30-12-2011) καθορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του ΑΦΜ, η εικοστή (20) του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, δηλαδή συντομεύεται ο χρόνος υποβολής κατά έξι (6) ημέρες και καταργείται ως ημερομηνία υποβολής η 26 του επόμενου μήνα.
Η αλλαγή αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης, καταλαμβάνει όλες τις περιοδικές δηλώσεις από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά.
Έτσι, για μεν τις περιοδικές δηλώσεις των επιχειρήσεων και λοιπών προσώπων
· που υποβάλουν μηνιαία για τον μήνα Μάιο θα υποβληθούν ΜΕΧΡΙ 20/6/2013 και
· για δε τους τηρούντες βιβλίο Εσόδων Εξόδων για το δεύτερο τρίμηνο θα υποβληθούν ΜΕΧΡΙ 20/7/2013
Β.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ
Με το Ν. 4152/9-5-2013 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ΦΠΑ και καθορίστηκε νέα διαδικασία τρόπου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και καταβολής του αναλογούντος φόρου.
Ακόμα μεταβλήθηκε ο τρόπος καταβολής του ΦΠΑ μετά από έλεγχο.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.
1. Οι υποκείμενοι σε ΦΠΑ υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω taxisnet) περιοδικές δηλώσεις ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν:
Εάν τηρούν βιβλία λογιστικά (Γ Κατηγορίας) κάθε μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.
Π.χ. Για το μήνα Ιούλιο η δήλωση υποβάλλεται στις 20/8, εάν προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο. Εάν προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, π.χ. για τον Ιούλιο μέχρι 31/8
Εάν τηρούν βιβλίο Εσόδων Εξόδων (Β’ Κατηγορίας) κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα. π.χ. Για το δεύτερο τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος στις 20/7. Εάν προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, π.χ. Β’ τρίμηνο μέχρι 31/7
Οι προθεσμίες αυτές ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.
Σε περίπτωση γενικής αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μεταφέρονται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Προκειμένου να αναγνωριστεί επιφύλαξη που έχει τεθεί σε περιοδική δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, απαιτείται η αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εγγράφου με συστημένη επιστολή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι της επιφύλαξης.
(Εγκ. ΑΥΟ ΠΟΛ. 1267/30-12-2011, όπως ισχύει με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1129/3-6-2013)
Διαβάστε τη συνέχεια

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου