Ασφαλιστικά / Εργατικά

Εκ περιτροπής εργασία: Τα δικαιώματα του εργαζόμενου

Πλήρη αποζημίωση δικαιούται εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης,  στον οποίο λόγω πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης επιβλήθηκε εκ περιτροπής εργασία και απολύθηκε. Σύμφωνα με το νόμο, η αλλαγή των όρων εργασίας σε εκ περιτροπής  δεν συνιστά καταγγελία της σύμβασης. Για να γίνει λοιπόν απόλυση, απαιτείται πρώτα η  επαναφορά του εργαζόμενου στην προτεραία κατάσταση. Κατόπιν  ο υπολογισμός της αποζημίωσης θα γίνει με βάση τις αποδοχές που αυτός θα έπαιρνε εάν εργαζόταν κανονικά.  .

Ο νόμος επίσης προβλέπει, ότι η διάρκεια της εκ περιτροπής εργασίας, δεν μπορεί  να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, (εφάπαξ ή τμηματικά), ενώ πρέπει να έχει προηγηθεί  ενημέρωση και διαβούλευση του εργοδότη με τους εργαζόμενους.

Το σύστημα πρέπει να εφαρμόζεται, με εναλλαγή  του συνόλου  των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι επιλεκτικά.

Άλλες προϋποθέσεις για την επιβολή του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας, οι οποίες έχουν προκύψει από δικαστικές αποφάσεις είναι:

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι αποδοχές του εργαζόμενου κατά την εκ περιτροπής απασχόλησή του δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το ποσό του επιδόματος ανεργίας που θα έπαιρνε για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σκοπός της επιβολής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης είναι η αντιμετώπιση πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της και την αποφυγή απολύσεων. Αυτό το δικαίωμα του εργοδότη δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, αλλά εντός των πλαισίων της καλής πίστης ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ

Σε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαπιστώνεται πως συχνά επιβάλλεται μονομερώς καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας σε  εργαζόμενες που επέστρεψαν στην δουλειά τους μετά από άδεια μητρότητας. Άλλο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η μεγάλη έκταση αυθαιρεσιών σε βάρος των εργαζομένων που οδηγούν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.

Επιμέλεια : ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή  http://foroline.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου