Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΦορολογικά

Ελαιοτριβεία και αγρότες: Φορολογικά στοιχεία

Υποχρεώσεις Ελαιοτριβείων σε σχέση με την έκδοση στοιχείων για την παραλαβή ελαιοκάρπου, έκθλιψη αυτού, παραγωγή ελαιολάδου, παράδοση ελαιολάδου στον κάτοχο των ελαιών, κράτηση δικαιώματος σε είδος (λάδι) και πώληση αυτού.

1. Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. για τη μεταφορά του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 § 3 του Κ.Φ.Α.Σ., «δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον, όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.»

Ο ελαιόκαρπος δεν περιλαμβάνεται στα περιοριστικώς οριζόμενα αγαθά (οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά) στην παραπάνω διάταξη και κατά συνέπεια, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής για τη διακίνηση του ελαιοκάρπου προς τα ελαιοτριβεία, εφόσον η διακίνηση αυτή πραγματοποιείται με Ι.Χ. μεταφορικά μέσα.

2. Υπάρχει ή όχι υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής από το ελαιοτριβείο όταν ο ελαιόκαρπος παραδίδεται στο ελαιοτριβείο από αγρότες του ειδικού καθεστώτος;

Α. «Έκδοση δελτίου αποστολής για παραλαβή ασυνόδευτων από φορολογικά στοιχεία αγαθών

Με την περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά από οποιονδήποτε τρίτο, για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία, στην περίπτωση που αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης.

Η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής αντικατέστησε ουσιαστικά την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής της παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.. Το δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής μπορεί να μην εκδίδεται για τις παραλαβές αγαθών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, όταν εκδίδεται τίτλος κτήσης των αγαθών αυτών (χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση, προαιρετικά, τιμολογίου αγοράς), κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 6.

Επισημαίνεται ότι οι απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής που έχουν παρασχεθεί με Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους της Διοίκησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των π.δ 99/1977 (Κ.Φ.Σ.) και π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ισχύουν αναλογικά ως απαλλαγές και από την έκδοση του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής.

Επίσης, το δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών, όταν από το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης δεν προκύπτει επακριβώς το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται (δηλαδή εκδίδεται και για παραλαβές πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων όπως εκδιδόταν δελτίο ποσοτικής παραλαβής). Εγκ. ΚΦΑΣ ΠΟΛ. 1004/4-1-2013.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής όταν παραλαμβάνονται αγαθά για επισκευή, γιατί δεν αναφέρεται η συγκεκριμένη λέξη και επιπλέον σημειώνεται εάν το ήθελε ο νομοθέτης δεν θα καταργούσε το πρόσθετο βιβλίο που τηρούσαν οι επισκευαστές κ.λπ.»

Δείτε τη συνέχεια

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου