Το Σάββατο 10/11/2012 στο Ακταίον, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου «ΕΛΦΕΕ Ρόδου», με τη συμμετοχή πλέον του 90% των ταμειακώς εντάξει εγγεγραμμένων μελών. Από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν τα μέλη των οργάνων της Ένωσης: το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο καθώς και οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειρά εκλογής είναι:
1.      Ηρακλείδης Ιωάννης
2.      Χούλης Αλέξανδρος
3.      Παπαδημητρίου Παναγιώτης
4.      Παπαγρηγορίου Νικόλαος
5.      Τσαγκάρης Πρόδρομος
6.      Χατζημιχάλης Κωνσταντίνος
7.      Δημητράς Τσαμπίκος
Αναπληρωματικά μέλη :
1.      Κανάρης Ιωάννης
2.      Στεργενάκη Σεβαστή
3.      Ευθυμίου Σάββας
 
Τα μέλη της πρώτης Ελεγκτικής επιτροπής, κατά σειρά εκλογής, είναι:
1.      Χανιωτάκης Ιωάννης
2.      Κασέρης Νεκτάριος
3.      Πελεκάνος Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη :
4.      Κώστας Κωνσταντίνος
 
Τα μέλη του πρώτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά σειρά εκλογής, είναι:
1.      Χούλης Αλέξανδρος
2.      Χανιωτάκης Ιωάννης
3.      Κασέρης Νεκτάριος
Αναπληρωματικά μέλη :
1.      Πελεκάνος Ιωάννης
2.      Κώστας Κωνσταντίνος
3.      Χατζημιχάλης Κώστας
 
Οι αντιπρόσωποι για το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο (Ομοσπονδία), κατά σειρά εκλογής :
1.      Ηρακλείδης Ιωάννης
2.      Παπαδημητρίου Παναγιώτης
3.      Χανιωτάκης Ιωάννης
4.      Τσαγκάρης Πρόδρομος
5.      Παπαγρηγορίου Νικόλαος
6.      Κασέρης Νεκτάριος
7.      Χατζημιχάλης Κώστας
Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι:
1.      Πελεκάνος Ιωάννης
2.      Κανάρης Ιωάννης
3.      Στεργενάκη Σεβαστή
4.      Δημητράς Τσαμπίκος
 
Μέσα στην εβδομάδα θα συγκληθεί η πρώτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα.
 
Η εφορευτική επιτροπή:
Γαλανάκης Ρούσσος
Καραμιχάλης Μιχάλης
Σπυρόπουλος Σπύρος