α/α Τύπος Επώνυμο Όνομα
1 Ιδρυτικό Αλεβίζος Κυριάκος
2 Τακτικό Αναστασά Τσαμπίκα
3 Τακτικό Ανδρονικίδου Ελένη
4 Ιδρυτικό Ασπράκης Δημήτριος
5 Τακτικό Βυρίνη Παναγιώτα
6 Ιδρυτικό Γαλανάκης Ρούσσος
7 Τακτικό Γαρμπίδη Βικτωρία-Γεωργία
8 Ιδρυτικό Γιαννέσκη Αγγέλα
9 Ιδρυτικό Δαμιανός Μιχαήλ
10 Τακτικό Δημητράς Σταμάτιος
11 Τακτικό Δημητράς Τσαμπίκος
12 Τακτικό Διακονικολάου Γεώργιος
13 Ιδρυτικό Ελευθεριάδη Χρυσάνθη
14 Τακτικό Ευθυμίου Σάββας
15 Τακτικό Ζαμαντάκης Μεχμέτ
16 Τακτικό Ηλιάδης Σταύρος
17 Ιδρυτικό Ηρακλείδης Ιωάννης
18 Τακτικό Κανάρης Ιωάννης
19 Τακτικό Καπετανάκη Μαρία
20 Τακτικό Καραμιχάλης Μιχάλης
21 Τακτικό Καρασάββας Γεώργιος
22 Ιδρυτικό Κασέκας Λάζαρος
23 Τακτικό Κασέρης Νεκτάριος
24 Ιδρυτικό Κατταβενού Ευφροσύνη
25 Τακτικό Κιλιμάτος Δαυίδ
26 Ιδρυτικό ΚΟΛΑΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
27 Τακτικό Κουκιάς Στράτος
28 Τακτικό Κτενάς Βαλάσιος
29 Ιδρυτικό Κυριαζής Σταμάτιος
30 Τακτικό Κυριακάτος Κυριάκος
31 Τακτικό Κώστας Κωνσταντίνος
32 Τακτικό Λεριά Θεοδώρα
33 Τακτικό Μανωλάς Εμμανουήλ
34 Ιδρυτικό Μαστραντώνης Χαράλαμπος
35 Τακτικό Μαυριού Αννα
36 Τακτικό Μαυροθαλασσίτη Αναστασία
37 Τακτικό Μαχραμάς Μιχαήλ
38 Τακτικό Μηλιώνης Γεώργιος
39 Τακτικό Μιχαήλ Γεώργιος
40 Ιδρυτικό Μιχαήλ Μιχαήλ
41 Τακτικό Μοντιάδης Στυλιανός
42 Τακτικό Μουστάκα Μαρία
43 Τακτικό Μπαλάκης Βασίλειος
44 Τακτικό Μπότσαρη Τσαμπίκα
45 Τακτικό Ξανθοπούλου Βασιλική
46 Τακτικό Ξανθοπούλου Ειρήνη
47 Ιδρυτικό Παπαβασιλείου Εμμανουήλ
48 Ιδρυτικό Παπαγρηγορίου Νικόλαος
49 Ιδρυτικό Παπαδημητρίου Παναγιώτης
50 Τακτικό Παπαστεργής Δημήτριος
51 Τακτικό Πελεκάνος Ιωάννης
52 Τακτικό Περάκης Γιώργος – Τσαμπίκος
53 Τακτικό Πολυχρόνης Μιχαήλ
54 Τακτικό Πολυχρόνης Μιχαήλ
55 Ιδρυτικό Ροδίτης Βασίλειος
56 Τακτικό Σαματάκης Μιχάλης
57 Τακτικό Σπυρόπουλος Σπυρίδων
58 Ιδρυτικό Σταματάκης Στυλιανός
59 Ιδρυτικό Στεργενάκη Σεβαστή
60 Ιδρυτικό Στεργενάκης Δημήτριος
61 Ιδρυτικό Στεργενάκης Μιχαήλ
62 Ιδρυτικό Στυλιανός Γεώργιος
63 Τακτικό Τερνέζης Σπυρίδων
64 Ιδρυτικό Τσαγκάρης Λουκιανός
65 Τακτικό Τσαγκάρης Πρόδρομος
66 Τακτικό Τσαπούκης Νικόλαος
67 Τακτικό Τσιγάρος Μιχάλης
68 Ιδρυτικό Υγειονομάκης Κοκκιμίδης
69 Τακτικό Φτάκλας Εμμανουήλ
70 Ιδρυτικό Χανιωτάκης Ιωάννης
71 Ιδρυτικό Χατζηδιάκος Γεώργιος
72 Ιδρυτικό Χατζημιχάλης Κωνσταντίνος
73 Τακτικό Χατζηνικήτας Μιχαήλ
74 Τακτικό Χατζηνικόλας Αυγερινός
75 Ιδρυτικό Χούλης Αλέξανδρος
76 Τακτικό Χριστοδούλου Ευστάθιος
77 Τακτικό Χριστοδούλου Σάββας