Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
Υποψηφιότητες για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Υποψηφιότητες για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
Υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ