Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Εκλογο-Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της 17/10/2018, οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιους οργανισμούς θα λάβουν χώρα την 24/10/2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, 17:00-21:00, στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, που θα τακτοποιηθούν μέχρι και πριν την έναρξη των εκλογών.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου που υπέβαλαν την Αίτηση Υποψηφιότητας τους μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 22/10/2018, στην Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τους :

1. Κωνσταντίνο Σπανό, Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής

2. Παπακωνσταντίνου Σέβα, Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής

3. Μπαλάκη Βασίλη, Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή της ΕΛΦΕΕ Ρόδου με αποστολή στο e-mail secretariat@lsr.gr, εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου.

H Εφορευτική Επιτροπή, βάσει του άρθρου 28 παρ. 3 του καταστατικού
της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, ανακοινώνει τους υποψηφίους για τα όργανα της Ένωσης, που πληρούν τα κριτήρια εκλογιμότητας: Υποψηφιότητες 2018