Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές που δημιουργούνται στο χώρο του Λογιστικού-Φοροτεχνικού επαγγέλματος, η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου αποφάσισε κατά την τελευταία Γενικής της Συνέλευση την συγκρότηση των παρακάτω Ομάδων Εργασίας:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ / ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
και λοιπών νομικών και φορολογικών κειμένων

Υπεύθυνο μέλος του Δ.Σ.: Παπαγρηγορίου Νίκος
Μέλη: Βλαστός Γεώργιος, Ηρακλείδης Ιωάννης, Σταματάκης Στυλιανός

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Μέλη: Παπαστεργής Δημήτριος, Χαροκόπος Ιωάννης, Ελευθεριάδη Ροδίτη Χρυσούλα, Σπυρόπουλος Σπύρος


Τα μέλη της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου μπορούν ελεύθερα να συμμετάσχουν στις Ομάδες Εργασίας επικοινωνώντας με τους υπευθύνους κάθε ομάδας. Επιπλέον, μπορούν να προτείνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη δημιουργία επιπλέον Ομάδων Εργασίας για την κάλυψη των νέων αναγκών του συλλόγου.