Φορολογικά

Έλληνες ομογενείς: Απορίες σε προβλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα

Από τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν 3943/2011 είναι φανερή η πρόθεση της φορολογικής αρχής να καθοριστούν αυστηρότερα κριτήρια, στο θέμα της υπαγωγής ή όχι, φυσικών προσώπων στο καθεστώς των κατοίκων εξωτερικού, προκειμένου να φορολογηθούν στη χώρα που διαμένουν για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Επίσης, με πρόσθετες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού που είτε διαμένουν σε χώρες που περιλαμβάνονται στα μη συνεργάσιμα κράτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), είτε έχουν την διαμονή τους σε κράτη με τα οποία δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) με την Ελλάδα.

Ως γνωστόν με την ΠΟΛ 1145/31-5-2012, καθορίστηκαν για πρώτη φορά, τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα, που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα , (κάτοικοι εξωτερικού), οι οποίοι για παράδειγμα : έχουν ένα περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα , με πραγματικό η τεκμαρτό εισόδημα από αυτό, όπως ακίνητο, αυτοκίνητο, ή εκμισθώνουν αγρούς ή είναι φορείς επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα κ.τ.λ.

Στην συνέχεια με την ΠΟΛ 1161/31-05-2012, καθορίστηκε πως για το πρώτο οικονομικό έτος εφαρμογής της προηγούμενης απόφασης (οικ. 2012), η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που ορίστηκαν με αυτήν, μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα ήταν μέχρι και την 31.12.2012. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
Με την ΠΟΛ 1216/17-12-2012, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της ΠΟΛ 1145/2012 , έως και την 29/03/2013.

Στα φυσικά αυτά πρόσωπα, γίνεται διάκριση μεταξύ εκείνων, που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, με τις οποίες η Ελλάδα, έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ), οι οποίοι και είναι υποχρεωμένοι στην υποβολή του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας τους, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες αιτήσεις εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό, και μεταξύ εκείνων που προέρχονται από χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Φ.Δ.

Για την δεύτερη περίπτωση (χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Φ.Δ) , εκδόθηκε πρόσφατα, η ΠΟΛ 1217/17-12-2012, η οποία και καθορίζει τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τα οποία και θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης, εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης. Για τα μη προσχωρηθέντα, ισχύει η προξενική θεώρηση.

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί, όχι η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης τήρησης και υποβολής δικαιολογητικών από τους φορολογούμενους που δηλώνουν κάτοικοι αλλοδαπής, αλλά το αποτέλεσμα της μη υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων, ή της εκπρόθεσμης μετά την 31/3/2013, σύμφωνα με την ΠΟΛ 216/17-12-2012. Στην περίπτωση αυτή η συνέπεια θα είναι να θεωρηθούν για το συγκεκριμένο οικ. έτος ως κάτοικοι Ελλάδας και να φορολογηθούν στη χώρα μας για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Διαβάστε επίσης: “Έλληνες ομογενείς – γιατί η μητέρα πατρίδα τους «επιτέθηκε» ξαφνικά;” του Ορέστη Σειμένη

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου