Δήμος Ρόδου

Ενημέρωση για τη ρύθμιση Ν.4611/17-5-2019 και τη δυνατότητα ένταξης αβεβαίωτων οφειλών Τέλους Παρεπιδημούντων & Ακαθαρίστων Εσόδων

Με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/17-5-2019 (ΦΕΚ τ. Α΄73/17-5-2019) τίθεται σε εφαρμογή από 17 Μαΐου 2019 η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρις και τις 17 Ιουλίου 2019.

Με την ένταξη στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση (καταληκτική ημερομηνία υποβολή αίτησης ένταξης η 17η Σεπτεμβρίου 2019) προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από της κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων & Ακαθαρίστων Εσόδων ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%, β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%, γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%, δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%, ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Το Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να εντάξουν εκτός από τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές Τέλους Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων Εσόδων και αυτές που δεν έχουν βεβαιωθεί , όπως προσέρθουν στα γραφεία του στην Πλατεία Κουντουριώτη (έναντι Έλλη) στον 1ο Όροφο ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης των επιχειρήσεων τους για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί και βεβαιωθεί (στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει ελεγχθεί και βεβαιωθεί μέχρι και η χρήση 2016) από την υπηρεσία μας.

Για να καταστεί δυνατή η βεβαίωση αυτών των οφειλών έως τις 17 Ιουλίου 2019 (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του Ν.461/17-5-2019) και να είναι δυνατή η ένταξη τους (σε συνδυασμό με τις ήδη βεβαιωμένες) στην σχετική ρύθμιση έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2019, τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών στοιχείων λογιστικής απεικόνισης η 4η Ιουλίου 2019. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων θα γίνεται με σχετική αίτηση (υπόδειγμα μπορείτε να βρείτε στα γραφεία του Τμ. Προσόδων ή να ζητήσετε στο κάτωθι email να σας αποσταλεί). Αιτήσεις που έχουν πρωτόκολλο με ημερομηνία πέραν της 4η Ιουλίου δεν θα γίνονται δεκτές.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δίνεται η δυνατότητα υποβολής των στοιχείων λογιστικής απεικόνισης συνοδευόμενων με την σχετική αίτηση και με email (στο [email protected]) με καταληκτική ημερομηνία την 4η Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00. Οι υποβαλλόμενες με email αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν με μέριμνα του Τμήματος Προσόδων την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας (5 Ιουλίου 2019). Email που θα έρθουν πέρα από την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτά.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες είναι ο Βασίλειος Στεργιούλης (τηλ.: 22413-63217 & 6973557536 – Φαξ: 22410-30014).

Η Προϊστάμενη του Τμήματος Προσόδων,
Δέσποινα Γιαννιού

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών,
Παρασκευή Καλογήρου

Αναδημοσίευση από το ebed.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Δήμος Ρόδου

Πληρωμή τέλους 0,5% - παρεπιδημούντων στον Δήμο Ρόδου μέσω του teledimos.gr

Στο επισυναπτόμενο βίντεο παρουσιάζεται ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής του τέλους 0,5% – παρεπιδημούντων μέσα από την πλατφόρμα teledimos.gr του Δήμου Ρόδου
Δήμος Ρόδου

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού

Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει ο απαραίτητος έλεγχος από την Υπηρεσία και θα ενημερωθεί ο αντίστοιχος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου