Ενημερώσεις

Ενημερωτικό Δελτίο προς τις Επιχειρήσεις Νομού Δωδεκανήσου

Προς

Τις Επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου

Κοινοποίηση

Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Οδοντιατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου

Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου

Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων νήσου Ρόδου

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Σύλλογος Επισκευαστών Αμαξωμάτων Βαφέων Αυτοκινήτων και συναφών επαγγελμάτων Ρόδου

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δωδεκανήσου

Σωματείο Πτυχιούχων Αισθητικών Δωδεκανήσου

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου

Σύλλογο Υδραυλικών Ρόδου

 

Επίσης κοινοποιείται στα εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου ώστε να προωθηθεί στο πελατολόγιο τους

Η επιστημονική ομάδα της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, αξιοποιώντας τα δεδομένα σχετικής μελέτης του επιστημονικού κόμβου Taxheaven και αποκωδικοποιώντας τις από 01/01/2024 επικείμενες αλλαγές στις ψηφιακές συναλλαγές των επιχειρήσεων, εκδίδει το παρόν ενημερωτικό δελτίο που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου.

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την έγκαιρη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, γεγονός για το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα και στενά με τη μηχανογραφική τους υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο ταμειακών μηχανών όσο και λογισμικού.

Αξιολογώντας τις αλλαγές επιγραμματικά, είναι βέβαιο πως η σύντμηση του χρόνου ανάρτησης ή χαρακτηρισμού των συναλλαγών, η αλλαγή των ορίων ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης παραστατικών (e-Timologio) και η ένταξη νέων υπόχρεων οντοτήτων στην υποχρεωτική διαβίβαση και χαρακτηρισμό συναλλαγών, θα επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση και αύξηση του διοικητικού κόστους στις επιχειρήσεις.

 

Οι αλλαγές από 01/01/2024

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και τεχνικών προγραμμάτων και ΦΗΜ

·        Από 1η.1.2024 η διαβίβαση μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και όχι έως την επόμενη ημέρα όπως ισχύει για το 2023 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Α.1190/2022 στην Α.1138/2020.

·        Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα από 1.1.2024 σε πραγματικό χρόνο (άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο 4 της Α.1138/2020).

·        Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με esend (Α.1171/2021), σύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend).

Συνοψίζοντας, όταν χρησιμοποιείται πρόγραμμα για έκδοση παραστατικών, είτε χονδρικής πώλησης είτε λιανικής, η διαβίβαση τους θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί Φ.Η.Μ. που υποχρεωτικά είναι συνδεδεμένη με το esend, τότε η σύνοψη διαβιβάζεται σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend).

 

Νέες υποχρεώσεις για τα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία των επιχειρήσεων

·        Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα.

·        Παράληψη διαβίβασης Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο).

·        Αποκλίσεις – Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο).

·        Χαρακτηρισμός Λιανικών συναλλαγών,  διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

·       Αποκλίσεις λιανικών,  διαβιβάζονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.

Συνοψίζοντας, η προσθήκη νέων οντοτήτων στην υποχρεωτική διαβίβαση και χαρακτηρισμό συναλλαγών, η αμεσότητα της ανάρτησης παραστατικών πωλήσεων, η σύντμηση του χρόνου απόκρισης σε περιπτώσεις μη διαβίβασης ή αποκλίσεων και το επικείμενο «κλείδωμα» της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και ενδεχόμενα και του Ε3 (εξαγγελία περί αναγνώρισης μόνο των εξόδων που θα είναι αναρτημένα στο myData), στοιχειοθετούν ένα ακόμη πιο ασφυκτικό πλαίσιο εργασίας μας που είναι αμφίβολο εάν μπορεί να εξυπηρετηθεί με το ήδη υπάρχον δυναμικό στα γραφεία μας. Συνιστάται σε όλους τους συναδέλφους να επαναξιολογήσουν την οργανωτική δομή των γραφείων τους και να προσδιορίσουν εκ νέου το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

 

Λοιπές αλλαγές από 1.1.2024 σε θέματα myDATA

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και τεχνικών προγραμμάτων και ΦΗΜ

·        Όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης. Από το 2024 τα έσοδα για τα όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης είναι 30.000 ευρώ. Επίσης το πλήθος των τιμολογίων που ισχύει για την ένταξη στην ειδική φόρμα για το 2024 προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το 2023.

·        Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), που με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ1. του άρθρου 2 της Α.1138/2020 (όπως τροποποιήθηκε με την Α.1188/2022) διαβίβαζαν τα δεδομένα τους στην πλατφόρμα mydata προαιρετικά για τα έτη 2021 έως 2023, από 1.1.2024 διαβιβάζουν υποχρεωτικά. Συνεπώς τα επαγγέλματα αυτά (εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, σπογγαλιείς, εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων, εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων) διαβιβάζουν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα myDATA από 1.1.2024 τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

 

Νέες υποχρεώσεις για τα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία των επιχειρήσεων

·        Από 1.1.2024 τα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα διαβιβάζουν κανονικά ως λήπτες αποκλίσεις και μη διαβίβαση εκδότη (περ ια’ παρ 7, Α1138/2020)

·        Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των τύπων παραστατικών: 6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

·        Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

·        Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)

Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων χρήσης 2023

Προθεσμία Ενέργεια
28/2/2024 Δεδομένα 2023: Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης
31/3/2024 Δεδομένα 2023: Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης.

Επισήμανση : Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
Δεν είναι υποχρεωτική επίσης η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

30/4/2024 Δεδομένα 2023: Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων
(30-6-2024 ή έως την τυχόν παράταση) – Έως την υποβολή της δήλωσης Φ.Ε Δεδομένα 2023: Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων

Προθεσμίες  απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και τεχνικών προγραμμάτων και ΦΗΜ

·        Μέχρι 31/10/2023 όλες οι  επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τεχνικό τους ώστε να ελέγξουν αν εκδίδουν παραστατικά με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ ώστε ανάλογα να την αποσύρουν και να προβούν σε αγορά Φ.Η.Μ. ή ΦΗΜΑΣ.

·        Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ, από την 01.07.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022.

Εξαγγελίες για τις οποίες είτε δεν έχει θεσμοθετηθεί πλαίσιο ή δεν έχει καθοριστεί ακόμη χρονοδιάγραμμα

·        Η Διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών – το πλαίσιο έχει καθοριστεί με το άρθρο 15β του ν. 4987/2022 και οι κυρώσεις με το άρθρο 54Θ του ν. 4987/2022 όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 41 και 42 του ν. 5036/2023.
Αναμένεται να καθοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

·        myDATA – Τα έσοδα που δηλώνονται δεν μπορεί να υπολείπονται από αυτά που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση (myDATA, ταμειακές), ενώ ως τιμολόγια εξόδων θα προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στο myDATA.
Αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις.

·        Επεκτείνεται η υποχρέωση κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν την υποχρέωση.
Αναμένεται η σχετική απόφαση.

  • Η ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών (ψηφιακό δελτίο αποστολής). Το πλαίσιο έχει τεθεί με τις παραγράφους 9Α, 9Β και 9Γ στο άρθρο 5 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 37 του ν. 5036/2023).
    Αναμένεται η ανακοίνωση των σχετικού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

Στο σημείο αυτό, και σε ότι αφορά τη ψηφιακή έκδοση των παραστατικών διακίνησης αγαθών (ψηφιακό δελτίο αποστολής), η επιστημονική ομάδα της ΕΛΦΕΕ Ρόδου εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, διαβλέποντας τη σοβαρή πιθανότητα επιπρόσθετου διοικητικού κόστους σε βάρος των επιχειρήσεων.

Εάν αυτό υλοποιηθεί υπό το δόγμα της διασφάλισης έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, τότε δεν αναμένεται σοβαρή επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Εάν όμως αυτό υλοποιηθεί υπό το δόγμα της δημιουργίας ηλεκτρονικής αποθήκης παρακολούθησης εμπορεύσιμων αγαθών, τότε οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν σε πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις για το πλήθος και τις αξίες των αγαθών που εμπορεύονται, τόσο στο λογισμικό τους όσο και στο myData.

Εν κατακλείδι… Ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φορολογικής διοίκησης είναι σε εξέλιξη, ο επιδιωκόμενος στόχος της γραφειοκρατικής αποσυμφόρησης και μείωσης του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων φαίνεται να μην επιτυγχάνεται. Η επικρατούσα αίσθηση είναι πως η έντυπη γραφειοκρατία έχει απλά μετατραπεί σε ηλεκτρονική και σε αυτό συμβάλει τόσο η έλλειψη διαλειτουργικότητας των ψηφιακών δομών του Δημοσίου όσο και ο ενίοτε ελλιπής σχεδιασμός των υπαρχουσών αλλά και κάθε νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Ρόδος 13/10/2023

Για την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σχετικές αναρτήσεις
ΑνακοινώσειςΕνημερώσεις

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ρόδου, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 01/11/2023, αποφάσισε τη διενέργεια της Ετήσιας Τακτικής…
Ενημερώσεις

Χωρίς την εκτύπωση στοιχείων taxisnet όσοι διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα συλλόγου

Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση των επιστημόνων – αυτοαπασχολούμενων έδωσε ο κ. Χαρδαλιάς
Ενημερώσεις

Όλες οι διευκολύνσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου Οικονομικών

Πέντε διαφορετικών ειδών ρυθμίσεις οφειλών για τους φορολογούμενους που έχουν επιβαρυνθεί με υπέρογκες οφειλές προς το Δημόσιο, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου