Φορολογικά

ΕΠΕ & Προσωπικές Εταιρείες: Φορολογία για τη Δήλωση 2015

Το φορολογικό καθεστώς των δύο πιο συνηθισμένων νομικών μορφών εταιρειών, ΕΠΕ και Προσωπικών, παραμένει και για τη φετινή δήλωση του 2015 στο ίδιο πλαίσιο με το περσινό.

Τα Κέρδη που θα δηλωθούν  θα αφορούν στο Φορολογικό έτος 2014 (01/01–31/12/2014)

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

  1. Φορολογία στο σύνολο των κερδών της Ε.Π.Ε.  με συντελεστή 26%.
  2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 31/05
  3. Ο φόρος αποδίδεται σε 8 ισόποσες δόσεις μέχρι 31/12 (η τελευταία)*
  4. Προκαταβολή φόρου 80%.
  5. Φορολογία διανεμομένων κερδών  τα οποία διανέμονται στους εταίρους ως μέρισμα με συντελεστή 10%.

 Αμοιβές Διαχειριστών Ε.Π.Ε.
Οι αμοιβές που καταβάλλει η Ε.Π.Ε. στον Διαχειριστή για την άσκηση των καθηκόντων του φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013.

Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε. — Ε.Ε.) Κ.Λ.Π.
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, αστικές εταιρείες, κερδοσκοπικές και μη,  κοινωνίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες — κατά το άρθρο 45 Ν.4172/2013

  1. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 30/04 (Μη κερδοσκοπικές μέχρι 15/04)*
  2. Ο φόρος αποδίδεται σε 8 ισόποσες δόσεις μέχρι 30/11 (η τελευταία)
  3. Προκαταβολή φόρου 55%.

Β1. Απλογραφικά Βιβλία (Β’)

Τα συνολικά κέρδη φορολογούνται  κλιμακωτά, δηλαδή:

– Με συντελεστή 26% για τα μέχρι ποσού 50.000,00 ευρώ κέρδη.
– Με συντελεστή 33% για τα κέρδη άνω των 50.000,00 ευρώ.

Με την επιβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εταίρων-φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα και δεν παρακρατείται πρόσθετος φόρος 10% από αυτούς περαιτέρω.

Β2. Διπλογραφικά Βιβλία (Γ΄)

– Με συντελεστή 26% στο σύνολο των κερδών.

Επιπλέον Φορολογία διανεμομένων κερδών στους εταίρους τα οποία διανέμονται  ως “μέρισμα” με συντελεστή 10%.
Αν στις συγκεκριμένες εταιρείες  δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί διανομής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμόμενα και συνεπώς σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται η παρακράτηση φόρου 10%.

Στις περιπτώσεις των παραπάνω Νομικών Προσώπων (ΕΠΕ- Προσωπικών εταιρειών) που επιβάλλεται η παρακράτηση φόρου 10% , εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εταίρων φυσικών προσώπων, για τα εισοδήματα (μερίσματα) αυτά .
Τα εισοδήματα αυτά συναθροίζονται με άλλα τυχόν δηλωθέντα στη προσωπική δήλωση των φυσικών προσώπων (Ε1) , ΜΟΝΟ για την επιβολή της Έκτακτης εισφοράς Αλληλεγγύης.

Πηγή http://foroline.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου