Επιλέγοντας Επαγγελματία Λογιστή – Φοροτεχνικό, επιλέγετε Φορολογική Ασφάλεια

Επειδή η διαδικασία υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016 έχει ξεκινήσει, με ένα φορολογικό πλαίσιο που συνεχώς αλλάζει με δεκάδες τροποποιήσεις, ερμηνείες, διαταγές, η ορθή φορολογική συμπεριφορά σας προλαμβάνει λάθη και αστοχίες, ενώ παράλληλα σας θωρακίζει από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Επίσης, η νέα ασφαλιστική νομοθεσία με την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και τη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από 1/1/2017, με το πλήθος των νέων υποχρεώσεων που αυτό δημιουργεί στις επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τα μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών, τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, καθιστά πλέον επιτακτική και αναγκαία όσο ποτέ και την ορθή ασφαλιστική μας συμπεριφορά, στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας ή και οιασδήποτε συναλλαγής μας με το κράτος.

Ο Επαγγελματίας Λογιστής είναι, νομικά και πρακτικά, ο μόνος σας συμπαραστάτης και η μόνη εγγύηση για ορθή φορολογική και ασφαλιστική συμπεριφορά και άρα φορολογική και ασφαλιστική ασφάλεια.

Επιλέγοντας Επαγγελματία Λογιστή – Φοροτεχνικό διασφαλίζετε ότι:

  • Οι φορολογικές σας υποχρεώσεις όπως υποβολή στοιχείων, δηλώσεων, αιτήσεων κ.τ.λ. γίνονται έγκαιρα και σωστά, εξασφαλίζοντας ότι θα πληρώσετε ακριβώς τον φόρο που σας αναλογεί.
  • Ενημερώνεστε άμεσα για τις οφειλές σας, τις υποχρεώσεις και αποφεύγετε τα πρόστιμα και τις δυσάρεστες εκπλήξεις.
  • Ανά πάσα στιγμή, με μία επίσκεψη στο λογιστή σας, έχετε έναν αξιόπιστο και ενημερωμένο σύμβουλο, για να σας καθοδηγήσει στην τακτοποίηση κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής σας υπόθεσης!

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο Επαγγελματίας Λογιστής είναι:

  1. Ελεύθερος Επαγγελματίας με όλες τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε αυτό, δηλ. υπόκειται σε διαρκή έλεγχο, διατηρεί συγκεκριμένο ειδικευμένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και φυσικά έχει μία φυσική θέση και χώρο για να επικοινωνείτε μαζί του, διασφαλίζοντας την εχεμύθεια και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
  2. Αδειούχος Λογιστής-Φοροτεχνικός, δηλ. έχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το οικείο Οικονομικό Επιμελητήριο, που πιστοποιεί για όλη την Ελλάδα ότι το άτομο αυτό έχει την εκπαίδευση και την πρακτική εμπειρία να καλύψει σωστά τις φορολογικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Επιπλέον, ο Επαγγελματίας Λογιστής είναι Μέλος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου, άρα:

  1. Ανήκει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Π.Ο.Φ.Ε.Ε., η οποία εκπροσωπεί 47 συλλόγους στην Ελλάδα.
  2. Τηρεί και σέβεται τον Κώδικα Δεοντολογίας του Λογιστή – Φοροτεχνικό και είναι υποκείμενος σε έλεγχο βάσει του Καταστατικού της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τους ίδιους τους συναδέλφους του.
  3. Μέσα από τις ψηφιακές δομές της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου, ενημερώνεται συνεχώς και άμεσα για αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, τα εργατικά, τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, κ.ο.κ. για να καλύψει αντίστοιχα κάθε δική σας τακτική και έκτακτη ανάγκη.
  4. Μέσα από τις δράσεις της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου, λαμβάνει συνεχώς μέρος σε σεμινάρια για να εμπεδώσει πλήρως το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό πεδίο και κάθε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, να επαληθεύσει και εξειδικεύσει τη γνώση του, ώστε να σας προσφέρει πραγματικά σωστές επαγγελματικές υπηρεσίες.
Επιλέγοντας Επαγγελματία Λογιστή, επιλέγετε την Φορολογική σας Ασφάλεια!

Δείτε τους Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μέλη της Ε Λ Φ Ε Ε Ρόδου