ΕκδηλώσειςΣεμινάρια - Ημερίδες

Εργασιακό σεμινάριο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

seminar_20131005_posterΤο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου, και η ΕΛΦΕΕ Ρόδου διοργανώνουν εργασιακό σεμινάριο το Σαββατοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στην Ιξιά (Ρόδο).

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 9:00π.μ. το σεμινάριο θα απευθύνεται στα νέα μέλη και λογιστές του Οικονομικού Επιμελητηρίου με κύρια θεματολογία: εργατικά θέματα στην πράξη . το πλαίσιο των ορών αμοιβής & εργασίας των μισθωτών, ενώ την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 9:00π.μ το σεμινάριο θα απευθύνεται σε έμπειρα μέλη και λογιστές του Οικονομικού Επιμελητηρίου με κύρια θεματολογία: Οι εργασιακές αλλαγές μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις & σύννομη διαχείρισή τους.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Πέτρος Ραπανάκης, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας – Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

Τα σεμινάρια είναι Δωρεάν και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα υέλη και λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές-οφειλές τους για το έτος 2013.

Για αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες 2241066660. Δείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Η θεματολογία αναλυτικά θα είναι:

Γ ια το Σάββατο 5 Οκτωβρίου:

1.ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Αναγγελία πρόσληψης
 • Ηλεκτρονική υποβολή Ε3 ( Αναγγελίας Πρόσληψης)
 • Διαδικασία πρόσληψης μισθωτού υπό καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Ενημέρωση εργαζόμενου για τους όρους που διέπουν τη σχέση εργασίας, σύμφωνα με το Π.Δ.156/1994
 • Ατομικές Συμβάσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης
 • Ατομικές Συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου 2.. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
 • Μερική απασχόληση – Θέματα μισθοδοσίας

Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τη δυνατότητα μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση

 • Οι συνέπειες της αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία
 • Αδυναμία του εργοδότη να απασχολήσει τους μισθωτούς του λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου
 • Δανεισμός εργαζομένου
 • Εκ περιτροπής απασχόληση -Υπολογισμός αποδοχών
 • Νυχτερινή απασχόληση – Προσαυξήσεις αποδοχών
 • Απασχόληση κατά τις Κυριακές – Προσαυξήσεις αποδοχών
 • Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής
 • Το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας επί σχέσης εργασίας που εμφανίζεται υπό μορφή ανεξάρτητων υπηρεσιών

2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 • Υπολογισμός του ημερομισθίου και του ωρομισθίου των μισθωτών
 • Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων
 • Προσδιορισμός των μηνιαίων αποδοχών μισθωτού – υπαλλήλου που απουσιάζει κατά μία ή περισσότερες ημέρες στο διάστημα ενός μηνός. Οι οικειοθελείς παροχές
 • Υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος στους μισθωτούς
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Θέματα αμοιβών επί 5νθήμερης και 6ημερης απασχόλησης
 • Θέματα μισθοδοσίας επί πλήρους και μερικής απασχόλησης
 • Υπολογισμός των αποδοχών αδείας του επιδόματος αδείας της αποζημίωσης απολύσεως, των επιδομάτων εορτών, κλπ, επί πλήρους , μερικής διαλείπουσας κλπ απασχόληση
 • Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 • Περιπτώσεις όπου οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
 • Ασφάλιση εργαζόμενου απασχολούμενου υπό καθεστώς μερικής , διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός ημερών ασφάλισης μισθωτού με απουσίες

3. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Το ωράριο απασχόλησης των μισθωτών
 • Υπερωρία – Υπερεργασία. Η αμοιβή της υπερεργασίας και της υπερωρίας
 • Τα ποσοστά προσαύξησης των ωρών υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης
 • Τα ανώτατα όρια της υπερωριακής απασχόλησης
 • Τι ισχύει με την υπερωριακή απασχόληση μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4144/2013
 • Εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
 • Το πλαίσιο που διέπει την απασχόληση μισθωτού την έκτη ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου και η προβλεπόμενη προσαύξηση της αμοιβής της ημέρας αυτής
 • Διαλείμματα εργασίας

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου προσωπικού σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού
 • Οι αρμοδιότητες Υπεύθυνου προσωπικού σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απολύσεως
 • Υποχρέωση εργοδότη επί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
 • Τα όρια των ομαδικών απολύσεων
 • Οι αλλαγές στη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας
 • Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στο χρόνο προειδοποίησης κλπ με τις ς ρυθμίσεις του Ν.3863/2010 & του Ν.4093/2012
 • Ηλεκτρονική υποβολή Ε5 (Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης ) , Ε6 ( Καταγγελία Σύμβασης Αορίστου Χρόνου), Ε7 (Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου)
 • Excel εφαρμογές

4. ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 • Η χορήγηση της ετήσιας άδειας σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν.3302/2004
  • Το καθεστώς χορήγησης τμηματικής άδειας στους μισθωτούς κατά το πρώτο και δεύτερο έτος εργασίας τους -Υπολογισμός αποδοχών αδείας
  • Η δυνατότητα κατάτμησης της άδειας και το πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση αδειών στους μισθωτούς μετά τις τελευταίες αλλαγές (Ν. 3846/2010 & Ν.4093/2012)
  • Χρόνος χορήγησης της άδειας
  • Αποζημίωση άδειας – Επίδομα άδειας περιστασιακά απασχολουμένων ή απολυομένων
  • Αποδοχές αδείας εργαζομένων υπό καθεστώς περιοδικών ή ενδιάμεσων ημερών απασχόλησης (διαλείπουσα απασχόληση)
  • Χορήγηση ομαδικών αδειών
  • Βιβλίο αδειών
  • Συνέπειες από την άρνηση χορήγησης της κανονικής ετήσιας άδειας στο δικαιούχο μισθωτό
  • Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας μερικώς απασχολουμένων
  • Άδεια άνευ αποδοχών

5. ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 • Ανυπαίτιο Κώλυμα
 • Ασθένεια μισθωτού
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και Ασφαλιστικού Οργανισμού (ΙΚΑ), σε περίπτωση ασθένειας μισθωτού
 • Χαρακτηρισμός ασθένειας ως βραχείας, επί τη βάσει των χρονικών ορίων διάρκειάς της
 • Ασφάλιση μισθωτού κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του
 • Καταβολή αποδοχών επί ανυπαιτίου κωλύματος των μισθωτού.
 • Θέματα μισθοδοσίας σε περίπτωση ασθενείας μισθωτού Για την Κυριακή 6 Οκτωβρίου:

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ &ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 • Ποιοι εργοδότες που υποχρεούνται να χορηγούν το επίδομα γάμου μετά την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του έτους 2013
 • Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων

■      Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος των κλαδικών συμβάσεων για ήδη απασχολούμενους & νεοπροσλαμβανόμενους με το Ν.4046/14.2.2012

■      Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου

■      Ο Νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός & ημερομίσθιο (Άρθρο 103, Ν.4172/2013)

■      To πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος ισολογισμού ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

■      Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων

■      Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)

■      Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

■      Τι ισχύει με τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της (π.χ. επισιτιστικών)

■      Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής

■      Το πλαίσιο της σύννομης μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

■      Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση στις επισιτιστικές επιχειρήσεις

■      Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία

■      Οι αλλαγές στα χρονικά όρια εργασίας και στο χρόνο υποβολής των συμπληρωματικών καταστάσεων προσωπικού με το Ν.4093/2012

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

■      Το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας με τις αλλαγές του Ν.4093/2012

■      Καθορισμός του ενιαίου τμήματος της άδειας επί κατάτμησής της από τον εργοδότη

■      Διευθυντικό δικαίωμα & χρόνος χορήγησης της άδειας

■      Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στο ύψος του μισθού, της αποζημίωσης απολύσεως & των επιδομάτων εορτών

■      Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στο χρόνο προειδοποίησης κλπ με τις νέες ρυθμίσεις

■      Πως υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης εργαζομένων που αποχωρούν ή απολύονται ενώ έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης

■      Ανάκληση καταγγελίας συμβάσεως

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους στο ειδικό βιβλίο υπερωριών
 • Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις
 • Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
 • Τι ισχύει με την υπερωριακή απασχόληση μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4144/2013

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ ( Υ.Α. 28153/126/28.8.2013)

 • To πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής από 1.7.2013 και εφεξής των ατομικών συμβάσεων εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης

■      Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) από 1/10/2013

■      Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ

■      Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού (Ετήσιου , αρχικού , τροποποιητικού ωραρίου & αποδοχών , συμπληρωματικού ωραρίου & πρόσληψης )

■      Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας

■      Ηλεκτρονική υποβολή από 1.7.2013 των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης καθώς & των επιχειρησιακών συμβάσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Σεμινάρια - Ημερίδες

Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου, με την ευγενική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, σας ενημερώνει, για τη διοργάνωση σεμιναρίου το Σάββατο 06/05/2023 κατά τις ώρες…
Σεμινάρια - Ημερίδες

Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου διοργανώνει Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με εισηγητή τον Νικόλαο Φραγκιαδάκη, Λογιστή-Φοροτεχνικό, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, CEO NAF…
Σεμινάρια - Ημερίδες

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και δεικτών & MyDATA"

Aγαπητά μέλη και λογιστές, Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου σας προσκαλούν…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου