ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… στις 29 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής του καταλόγου των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση «πόθεν έσχες»

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») αφορά προς το παρόν μόνο όσους ελέγχονται από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Στις 29 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής του καταλόγου των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση «πόθεν έσχες». Ο κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων συντάσσεται από το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου (π.χ. από το Δ.Σ. της εταιρείας που έχει συνάψει δημόσιες συμβάσεις αξίας πάνω από 150.000 ευρώ) και υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα ελέγχου (π.χ. στην Επιτροπή της Βουλής για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες»). Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει το σχετικό κατάλογο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

  • Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») αφορά προς το παρόν μόνο όσους ελέγχονται από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. οι προϊστάμενοι υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τα μέλη των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου) και τους εισαγγελικούς λειτουργούς της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και Πειραιά, οι οποίοι εποπτεύουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, το αστυνομικό προσωπικό, το προσωπικό του Λιμενικού και τους προϊσταμένους των δασαρχείων κ.λπ.

  • Χειρόγραφα εξακολουθεί όμως να υποβάλλεται τόσο η δήλωση «πόθεν έσχες» όσο και η δήλωση περιουσιακών συμφερόντων από την πλειοψηφία των υπόχρεων.

  • Σε περίπτωση που μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήριο εισφέρονται σε εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding) δεν οφείλεται φόρος συναλλαγών χρηματιστηρίου 0,2%. Οπως έχει δεχθεί το υπουργείο Οικονομικών, ο συγκεκριμένος φόρος εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πωλήσεις μετοχών εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήριο και όχι στις εισφορές.

  • Στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταθετών για την προστασία των χρηματικών τους διαθέσιμων στοχεύει η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/49/Ε.Ε., η οποία πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στην ελληνική έννομη τάξη. Μέχρι στιγμής το όριο των 100.000 ευρώ αποτελεί το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων ανά καταθέτη/συνδικαιούχο στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων και νομίσματος.

  • Με τη νέα οδηγία μειώνεται η προθεσμία καταβολής αποζημίωσης στους καταθέτες σε περιπτώσεις που μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη και αυξάνεται σε ορισμένες περιπτώσεις το όριο προστασίας των 100.000 ευρώ. Αναλυτικότερα, προστατεύονται με πρόσθετο όριο 300.000 ευρώ και για 6 μήνες από την πίστωση ποσά από πώληση ακινήτου ή οικοπέδου για το τίμημα που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν δραστηριοποιείται κατ’ επάγγελμα σε αγοραπωλησίες ακινήτων ή ποσά που αφορούν αποζημίωση λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσης απασχόλησης κ.ο.κ. Στο ανωτέρω πλαίσιο, θα αυξηθούν οι εισφορές των τραπεζών προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) με στόχο να είναι πραγματικά εξασφαλισμένα τα χρηματικά ποσά των καταθετών.

  • Το ΤΕΚΕ θα είναι πλέον υποχρεωμένο να καλύπτει (με βάση τα προαναφερθέντα όρια) και τις καταθέσεις για λογαριασμό πελατών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι οποίες έως τώρα εξαιρούνταν της εγγύησής του, επιβαρύνοντας αντίστοιχα τις ετήσιες εισφορές των τραπεζών προς αυτό. Υπενθυμίζεται πως με τις ισχύουσες διατάξεις οι τραπεζικές καταθέσεις που αφορούν λογαριασμούς πελατών ΕΠΕΥ δεν προστατεύονται. Το ΤΕΚΕ έχει υποχρέωση αποζημίωσης μόνο μέχρι 30.000 ευρώ για κάθε πελάτη σε περίπτωση που κλείσει η ίδια η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις που προέρχονται από αυτές τις επενδύσεις εξαιρούνται της εν λόγω προστασίας.

  • Επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου, αν οφείλεται ΦΠΑ στο Δημόσιο, ή υφίστανται χρέη σε τράπεζα (με υποθήκη σε ακίνητο) καθώς και σε προμηθευτές, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα ικανοποιηθούν ως εξής: Η τράπεζα σε ποσοστό 65%, το Δημόσιο για το ΦΠΑ σε ποσοστό 25% και οι προμηθευτές σε ποσοστό 10%. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός πως, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για τις ίδιες απαιτήσεις το Δημόσιο ικανοποιείται πριν από τις τράπεζες. Παρόλο που ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων τροποποιήθηκε πρόσφατα, εντούτοις το άρθρο αυτό δεν άλλαξε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε αντίφαση με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκαλώντας σύγχυση και ερωτήματα.

  • Με την Ανδόρα υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα σύμβαση για ανταλλαγή πληροφοριών η Ευρωπαϊκή Ενωση. Η νέα συμφωνία είναι εναρμονισμένη με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, καθώς και την αύξηση της διαφάνειας. Θα επιτρέψει επιπλέον, αρχής γενομένης από το 2018, στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι φορολογικοί τους κάτοικοι στην Ανδόρα. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και το Σαν Μαρίνο, ενώ αναμένεται σε λίγο καιρό και αυτή με το Μονακό.

  • Με την εισαγωγή των διατάξεων για τη μεταφορά φορολογικών κερδών (Diverted Profits Tax) το υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου (HMRC) αντιμετωπίζει το φαινόμενο της φοροαποφυγής των πολυεθνικών εταιρειών και εναρμονίζει την εσωτερική νομοθεσία με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 20% σε 25%, πλέον τόκων (true-up interests), σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά φορολογικών κερδών.

Πηγή: Grant Thornton

kathimerini.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου