Αρθρογραφία

Φοροδοξίες

Γνωρίζετε ότι…
• Δεν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα φοροδιαφυγής αν διορθωθεί συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου με σκοπό την αναγραφή του πραγματικού τιμήματος. Μόνη συνέπεια είναι η χωρίς προσαυξήσεις καταβολή του φόρου μεταβίβασης με τον ισχύοντα συντελεστή 3% επί του επιπλέον τιμήματος (Δ13Β 1065690 ΕΞ 16.4.2013).
• Οι φορολογικές αρχές θα αποκτούν από το 2014 και με αρχικό έτος αναφοράς το 2013 σημαντικά στοιχεία της οικονομικής συμπεριφοράς των φορολογουμένων (με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα να αποτελούν ομάδες «υψηλού κινδύνου»), τα οποία θα αποστέλλονται από μία σειρά επιχειρήσεων, όπως τράπεζες, κλινικές, εταιρείες τηλεφωνίας, παροχής ρεύματος και ύδρευσης.
«Σπάταλος» μισθωτός, για παράδειγμα, με ετήσιο καθαρό εισόδημα €25.000, το οποίο και ξοδεύει στο σύνολό του για τις ανάγκες της οικογενείας του, θα περιλαμβάνεται πλέον στις καταστάσεις αυτές (ΠΟΛ.1033/28.1.2014).
• Από 1ης/1/2014 όλα τα πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, ανεξαρτήτως σημαίας, που πλέουν, ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν στην Ελλάδα θα καταβάλλουν τέλος παραμονής και πλόων, το οποίο υπολογίζεται ανάλογα με τα μέτρα του σκάφους.
Ενδεικτικά, σε σκάφος ολικού μήκους 12 μ. αντιστοιχεί τέλος 400 ευρώ, ενώ για ολικό μήκος άνω των 12 μ. οφείλονται 100 ευρώ ανά μέτρο (Ν. 4211/2013).
• Σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων τοις μετρητοίς, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κατά νουν τα εξής τρία όρια:
α) το ποσό των 500 ευρώ, άνω του οποίου η αντίστοιχη δαπάνη δεν εκπίπτει για την καταβάλλουσα επιχείρηση (άρ. 23 Ν. 4172/2013),
β) το ποσό των 3.000 ευρώ, άνω του οποίου θα της καταλογισθεί επιπλέον γενική παράβαση, επισύρουσα επί του παρόντος πρόστιμο 1.000 ή 2.500 ευρώ, ανάλογα με τα τηρούμενα λογιστικά πρότυπα (άρ. 20 Ν. 3842/2010,    άρ. 10 Κεφ. Ε΄ Ν. 4093/2012  άρ. 13 & 54 Ν. 4174/2013)
γ) το ποσό των 1.500 ευρώ όταν το τιμολόγιο εξοφλείται από ιδιώτη, άνω του οποίου η γενική παράβαση θα καταλογισθεί αυτή τη φορά στην εισπράττουσα επιχείρηση (άρ. 20 Ν. 3842/2010,    άρ. 13 & 54 Ν.4174/2013).

Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, της ορθής ανάγνωσης και ερμηνείας των πολυάριθμων και αλληλεπικαλυπτόμενων διατάξεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
• Μόνο τα κέρδη που προκύπτουν από 1ης/1/2014 και μετά, και όχι μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, καταλαμβάνει η διάταξη περί Ελεγχομένων Αλλοδαπών Εταιρειών («CFC»), όπως διευκρινίστηκε με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1076/2014. Επιπλέον, κατά την επιβολή φόρου επί των κερδών αυτών στο όνομα των Ελλήνων συμμετεχόντων θα παρέχεται πίστωση για τον φόρο εισοδήματος νομικού προσώπου που τυχόν κατεβλήθη στην αλλοδαπή (άρ. 66 Ν. 4172/2013  ΠΟΛ.1076/17.3.2014 ).
Πηγή: Grant Thornton

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία για το ορθό φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης του! Α’ Ενότητα Eλεύθερος επαγγελματίας με ιδιόχρηση κατοικία ως επαγγελματική έδρα Πως αντιμετωπίζουμε…
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Όλος ο χάρτης παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Του Σπύρου Δημητρέλη Σχεδόν ολοκληρώθηκε ο χάρτης των χρονικών ορίων παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων Εισοδήματος. Μετά από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου