Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε στους νέους κωδικούς στα έντυπα Ε2 και Ε3

Νέους κωδικούς αλλά και αρκετές αλλαγές «κρύβουν» τα φορολογικά έντυπα που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά φέτος στο Taxisnet περίπου ένα εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες αλλά και 1,7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.
 
Οι φορολογούμενοι αυτοί, εκτός από τις αλλαγές στα φορολογικά έντυπα, θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς φορολόγησής τους. Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες με την εκκαθάριση της δήλωσής τους θα δουν την προκαταβολή φόρου εισοδήματος να είναι αυξημένη στο 75% από 55% που ήταν για τα εισοδήματα του 2014, ενώ για τα κέρδη που απέκτησαν το 2015 οι επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% από 26%. Οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να τα δηλώσουν εκτός από το έντυπο Ε1 και στο έντυπο Ε2, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για να μη φορολογηθούν φέτος για τα εισοδήματα αυτά είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
 
Οι βασικότερες αλλαγές που θα συναντήσουν στο έντυπο Ε3 οι επιτηδευματίες πηγάζουν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και είναι οι εξής:
 
[1] Στην πρώτη σελίδα του εντύπου, προστίθενται τρία νέα πεδία. Στο πρώτο δηλώνεται η ημερομηνία πρώτης έναρξης του επιτηδεύματος, στο δεύτερο η ημερομηνία έναρξης και στο τρίτο η ημερομηνία διακοπής.
 
[2] Στην ένδειξη με την κατηγορία βιβλίων έχει διαγραφεί το τρίτο πεδίο όπου αναγραφόταν το μεικτό σύστημα βιβλίων (απλογραφικά / διπλογραφικά).
 
[3] Προστέθηκε ο κωδικός 598 τον οποίο θα συμπληρώσουν οι «μη ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ». Σημειώνεται ότι από το καθεστώς ΦΠΑ απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο έως 10.000 ευρώ.
 
[4] Προστέθηκε ο κωδικός 597 με την ένδειξη «ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους (Ν 27/1975).
 
[5] Καταργήθηκε ο κωδικός 063 με την ένδειξη «βιβλίο αποθήκης» που υπήρχε στο περυσινό έντυπο. Και αυτό διότι πλέον δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.
 
[6] Καταργήθηκε ο κωδικός 072 τον οποίο συμπλήρωσαν όσοι τηρούσαν τα βιβλία τους μηχανογραφικά.
 
[7] Προστέθηκε νέος κωδικός 909 στον πίνακα Ε στον οποίο θα δηλώνονται οι αγροτικές αποζημιώσεις.
 
[8] Προστέθηκε ο κωδικός 325 στον πίνακα Ζ στον οποίο θα δηλώνεται η υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης του άρθρου 10 του N 2579/1998 Επίσης έχει προστεθεί ο κωδικός 342 στον οποίο θα δηλώνεται το κέρδος του άρθρου 71 του N 3842/2010 (από ευρεσιτεχνία).
 
[9] Νέος κωδικός 349 στον πίνακα Ζ ο κωδικός 349 στον οποίο θα δηλώνεται το καθαρό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση σκάφους (N 27/1975).
 
[10] Ο πίνακας Η στον οποίο δηλώνονται οι γενικές οικονομικές πληροφορίες επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία έχει αλλάξει εντελώς μορφή καθώς έχει αφαιρεθεί ολόκληρος ο υποπίνακας (α) στον οποίο δηλώνονταν τα στοιχεία του ισολογισμού. Τα στοιχεία ισολογισμού έχουν αφαιρεθεί διότι πλέον συμπληρώνονται οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
 
[11] Έχει αφαιρεθεί ο υποπίνακας (η) στον οποίο πέρυσι δηλώνονταν τα έσοδα κατά Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους.
 
[12] Καταργήθηκε ο πίνακας ΙΑ με τον τίτλο «αναγραφή πληροφοριακών στοιχείων ΕΔΩ (TAXI), Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης, Ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ.
 
[13] Προστέθηκε καινούργιος πίνακας Κ στον οποίο θα δηλώνονται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης. Συγκεκριμένα προστίθενται οι ακόλουθοι κωδικοί (για κάθε οικονομικό μέγεθος ο επιτηδευματίας ή η επιχείρηση θα αναγράφει το μέγεθος σε λογιστική βάση, σε φορολογική βάση αλλά και τις διαφορές είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές):
 

 • Ενσώματα πάγια

 

 • Άυλα στοιχεία

 

 • Χρηματοοικονομικά στοιχεία

 

 • Προβλέψεις

 

 • Λοιπές διαφορές ενεργητικού

 

 • Λοιπές διαφορές παθητικού

 

 • Διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων

 

 • Διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων

 
Οι αλλαγές στο έντυπο Ε2
 

 • Η βασικότερη αλλαγή στο έντυπο Ε2 όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ενοίκια φυσικού ή νομικού προσώπου, είναι η στήλη 16 όπου θα πρέπει να δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

 

 • Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που έγιναν στο έντυπο Ε2 είναι οι εξής:

 

 • Στήλη 13: Δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση και την υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

 

 • Στήλη 14: Δηλώνεται το εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας.

 

 • Στήλη 15: Αναγράφεται το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας.

 

 • Στήλη 16: Δηλώνονται τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

 
Παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης Ι.Χ. έως 30 Ιουνίου
 
Την παράταση του μέτρου της απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων μέχρι τις 30 Ιουνίου αποφάσισε το υπουργείου Οικονομικών. Μετά το «πράσινο φως» που άναψε το «κουαρτέτο» των Θεσμών, το οικονομικό επιτελείο θα καταθέσει τροπολογία με την οποία θα παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης μέχρι το τέλος Ιουνίου με στόχο να τονωθεί η αγορά.
 
Την ίδια ώρα, τέσσερις εκκρεμότητες καθυστερούν την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ενώ τα φορολογικά έντυπα είναι έτοιμα, και μάλιστα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, το Taxisnet δεν μπορεί να δεχθεί τις νέες φορολογικές δηλώσεις, καθώς εκκρεμούν:
 
[1] Η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων με την οποία δίνονται οδηγίες για τις φορολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει στα εισοδήματα του 2015 επηρεάζουν την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.
 
[2] Η κατάθεση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα καθορίζεται νέο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι τέλος Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου. Τώρα το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να φέρει πιο μπροστά την πληρωμή των δόσεων και να ξεκινήσει από τον Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται η εξόφληση του φόρου εισοδήματος να γίνει σε τρεις ίσες δόσεις τέλος Μαΐου, τέλος Ιουλίου και τέλος Σεπτεμβρίου.
 
[3] Η κατάθεση νομοθετικής διάταξης με την οποία θα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υπερφορολόγησης για τους φορολογούμενους που δηλώνουν πενιχρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, επιδοτούμενα σεμινάρια ή τόκους καταθέσεων μερικών λεπτών του ευρώ. Πρόκειται κυρίως για φοιτητές, ανέργους και όσους συμμετέχουν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας. Εάν δεν κατατεθεί η διορθωτική ρύθμιση οι φορολογούμενοι αυτοί θα πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης και θα υπερφορολογηθούν επί εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου η οποία έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% στο 75%.
 
[4] Οι οδηγίες για τη δήλωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης στο Μητρώο της εφορίας, από τους φορολογούμενους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης πριν από την υποβολή της δήλωσης.
 
Πηγή: Ημερησία, 2.2.2016

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη   Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή   Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016…
Απόψεις/ΘέσειςΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Σχολιασμός των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν

Με την Πολ. 1070/2016 που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν. Δυστυχώς με την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου