Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικές Βάσεις

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν οικονομικές καταστάσεις για να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση.

Ο λογιστής πρέπει να μπορεί να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σε δεδουλευμένη βάση ή σε φορολογική βάση.

Η δεδουλευμένη βάση στις οικονομικές καταστάσεις ακολουθεί τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Η φορολογική βάση στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνει αρκετές διαφορές από την δεδουλευμένη βάση στις οικονομικές καταστάσεις.

Μια δήλωση φόρου εισοδήματος βάση περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα που καταγράφονται στην περίοδο.

Το αποτέλεσμα των εσόδων μείον το κόστος ισούται με το φορολογητέο εισόδημα.

Τα έσοδα που εμφανίζονται στην φορολογική δήλωση εισοδήματος περιλαμβάνουν μόνο τις πληρωμές που λαμβάνονται από τους πελάτες.

Οι πιστωτικές πωλήσεις δεν εμφανίζονται μέχρι η εταιρία να λάβει την πληρωμή από τους πελάτες αυτούς.

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν μόνο εκείνες που κατέβαλε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Ο ισολογισμός της φορολογικής βάσης περιλαμβάνει αρκετές διαφορές από την μέθοδο της δεδουλευμένης βάσης του ισολογισμού.

Αυτές περιλαμβάνουν την παρουσίαση των εισπρακτέων λογαριασμών, των πληρωτέων λογαριασμών, των αποσβέσεων και των ιδίων κεφαλαίων.

Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι και πληρωτέοι δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό φορολογικής βάσης.

 Αντ “αυτού, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τις πωλήσεις ή τα έξοδα μέχρι η εταιρεία να λάβει ή να καταβάλλει μετρητά.

Η ισορροπία των ιδίων κεφαλαίων του ιδιοκτήτη κυμαίνεται μεταξύ φορολογικής βάσης και δεδουλευμένης βάσης.

Η ισορροπία των  ιδίων κεφαλαίων της αυξάνεται καθώς η εταιρεία καταγράφει το καθαρό εισόδημα.

Δεδομένου ότι το καθαρό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ των δύο μεθόδων, τα ίδια κεφάλαια του ιδιοκτήτη ποικίλλουν επίσης.

Στην δεδουλευμένη χρήση οι διαφορετικές μέθοδοι απόσβεσης, που καταγράφονται στο ισοζύγιο θα ποικίλουν επίσης.

Πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων για να κατανοήσουν τις οικονομικές καταστάσεις φορολογικής βάσης βασίζονται στις  λογιστικές καταστάσεις της αυτοτέλειας των χρήσεων. Για τα άτομα αυτά, τα μετρητά παρέχουν ένα απτό για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν επίσης μια άμεση σύνδεση για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου εισοδήματος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης που θα πρέπει να πληρώσει.

Η φορολογική βάση στις οικονομικές καταστάσεις θα κοστίσει λιγότερο για τους λογιστές για να προετοιμαστούν από ότι η δεδουλευμένη βάση. Σε δεδουλευμένη βάση απαιτείται από τον  λογιστή να αναλύσει κάθε λογαριασμό και να καθορίσει αν οι πρόσθετες εγγραφές πρέπει να γίνουν. Οι πρόσθετες καταχωρήσεις ενημερώνουν κάθε λογαριασμό έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τα έσοδα που προκύπτουν και τα έξοδα. Οι δηλώσεις φορολογικής βάσης δεν χρειάζονται αυτή την ανάλυση, εφόσον οι συναλλαγές χωρίς μετρητά δεν εμφανίζονται. Ο λογιστής θα δαπανήσει λιγότερο χρόνο προετοιμάζοντας τις δηλώσεις και υπάρχουν λιγότερες επιβαρύνσεις για την υπηρεσία.

Πηγή: Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου