Αρθρογραφία

Φορολογική «αμνηστία» για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων προβλέπει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, που απεστάλη πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας!

Φορολογική «αμνηστία» για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων προβλέπει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, που απεστάλη πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι φορολογούμενοι οι οποίοι «ξέχασαν» να δηλώσουν αυθαίρετα στα έντυπα Ε9 των ετών που προηγήθηκαν της νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους βάσει των ρυθμίσεων των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 δεν θα ελεγχθούν ποτέ από τις φορολογικές αρχές για τις «παραλείψεις» τους αυτές!
Ουσιαστικά, με βάση την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η υποχρέωση δήλωσης στο Ε9 των αυθαιρέτων που τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν με τους ν. 4014/2011 και 4178/2013 υπάρχει από το επόμενο έτος της τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα αυθαίρετα πρέπει να αναγράφονται στην πραγματική τους κατάσταση και χρήση.
Το πλήρες κείμενο της οδηγίας που εστάλη από τον κ. Θεοχάρη στις Δ.Ο.Υ. έχει, ειδικότερα, ως εξής: «Εφόσον τα αυθαίρετα κτίσματα τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν με τους αναφερόμενους νόμους (σ.σ. τους νόμους 4014/2011 και 4178/2013), η φορολογική αρχή δεν αναζητά την εγγραφή τους σε προηγούμενα, από την υπαγωγή τους σε τακτοποίηση, έτη. Συνεπώς τα ακίνητα αυτά δηλώνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, τουλάχιστον, από το επόμενο έτος από την τακτοποίηση ή την νομιμοποίηση τους. Ως ημερομηνία τακτοποίησης ή νομιμοποίησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στη ρύθμιση των διατάξεων αυτών»!

Ο λόγος για τον οποίο παρέχεται η φορολογική «αμνηστία» είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι οι νόμοι 4014/2011 και 4178/2013 προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι για τα αυθαίρετα κτίσματα τα οποία νομιμοποιούνται ή τακτοποιούνται δεν οφείλονται αναδρομικά οποιασδήποτε μορφής φόροι, πρόστιμα και τέλη.

Με την ίδια εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δίδεται η δυνατότητα σε χιλιάδες άλλους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι μετέτρεψαν υπόγεια, εσωτερικούς εξώστες και σοφίτες σε χώρους κύριας κατοικίας αλλά «τακτοποίησαν» τους χώρους αυτούς με βάση τις ρυθμίσεις υποθέσεων αυθαιρέτων, που προέβλεπαν οι νόμοι 4014/2011 και 4178/2013, να αποφύγουν την πληρωμή διπλάσιου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τις επιφάνειες των χώρων αυτών.
Οι εν λόγω ιδιοκτήτες, με τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ που έλαβαν για τα έτη 2012 και 2013, χρεώθηκαν παράνομα με διπλάσιο φόρο για τα υπόγεια, τους εσωτερικούς εξώστες και τις σοφίτες που «τακτοποίησαν». Συγκεκριμένα, η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε9 των ετών 2012 και 2013 δεν έδινε τη δυνατότητα στους φορολογούμενους αυτούς να δηλώσουν σε ξεχωριστά πεδία τις επιφάνειες των συγκεκριμένων «τακτοποιημένων» χώρων, ώστε η φορολογητέα αξία τους να υπολογιστεί μειωμένη κατά 50%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι νόμοι 4014/2011 και 4178/2013 με βάση τους οποίους έγινε η «τακτοποίηση». Έτσι, ο ΦΑΠ υπολογίστηκε και για τις επιφάνειες των χώρων αυτών με βάση το 100% της φορολογητέας αξίας, κατά παράβαση των συγκεκριμένων νόμων.
Με την εγκύκλιο που απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας ο κ. Θεοχάρης παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω φορολογούμενοι θα απαλλαγούν – έστω και εκ των υστέρων – από την καταβολή του ΦΑΠ για το 50% της φορολογητέας αξίας των χώρων που «τακτοποίησαν».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται στην εγκύκλιο, για να υπολογιστεί μειωμένη κατά 50% η φορολογητέα αξία των βοηθητικών χώρων (υπογείων, εσωτερικών εξωστών και σοφιτών) που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας κατοικίας και «τακτοποιήθηκαν» με βάση τους νόμους 4014/2011 και 4178/2013, ο κάθε ενδιαφερόμενος φορολογούμενος θα πρέπει, για κάθε έτος:
– να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για επανεκκαθάριση της δήλωσης ΦΑΠ (του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου Ε9) στην οποία θα πρέπει να δηλώσει τους Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτων (Α.Τ.ΑΚ.) για τα οποία ζητά απαλλαγή από τον φόρο για το 50% της φορολογητέας αξίας και να επικαλεστεί ως λόγο υποβολής του αιτήματός του τις σχετικές ρυθμίσεις των ν. 4014/2011 και 4178/2013.
– να συνυποβάλει την αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 (άρθρο 24) καθώς και ένα οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι χώροι μετατράπηκαν από βοηθητικούς σε χώρους κύριας χρήσης (σε χώρους κατοικίας).
Σημειώνεται ότι στη διάταξη για την εφαρμογή μειωμένης κατά 50% φορολογητέας αξίας δεν εντάσσονται οι ημιυπαίθριοι χώροι που τακτοποιήθηκαν με τους σχετικούς νόμους.
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
Πηγή http://www.unitedreporters.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία για το ορθό φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης του! Α’ Ενότητα Eλεύθερος επαγγελματίας με ιδιόχρηση κατοικία ως επαγγελματική έδρα Πως αντιμετωπίζουμε…
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Όλος ο χάρτης παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Του Σπύρου Δημητρέλη Σχεδόν ολοκληρώθηκε ο χάρτης των χρονικών ορίων παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων Εισοδήματος. Μετά από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου