Φορολογικά

Φορολογική ισότητα; Τι είναι αυτό;

Οδεύουμε προς το τέλος των φορολογικών δηλώσεων, άλλοι μιλούν για 30/6 και άλλοι για 15 ή 20 Ιουλίου, παρ’ όλους τους λεονταρισμούς του υπουργείου.
Έχουν γραφτεί πολλά στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες σχετικά με την αύξηση των φόρων και τις ανισότητες που υπάρχουν στην φορολογία, με βάση το νέο σύστημα. Νέο σύστημα που κατά την γνώμη μας δοκιμάστηκε και απέτυχε, όχι μόνο για τη λειτουργικότητα του αλλά και για τα αποτελέσματά του. Αποτελέσματα που θα δουν στις τσέπες και τους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς από 31.7 οι φορολογούμενοι.
Μην ξεχνάμε ότι από τις 31.7 και μετά οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν:
– Φόρο εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε τρεις δόσεις (31.7,30.9,28.11).
– Φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) σε έξι (6) δόσεις, κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και έως 31.12.2014.
– Τέλη κυκλοφορίας.

Μπορούμε να αναφέρουμε πολλές περιπτώσεις αδικιών, που προκύπτουν από νέο σύστημα, κάτι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε άλλα μας σημειώματα.
Σήμερα θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και να μιλήσουμε για την φορολογική ισότητα και το Σύνταγμα.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγματος :
Άρθρο 4
Παράγραφος 1: Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
Παράγραφός 2: Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ο συνταγματικός νομοθέτης έρχεται να ειδικεύσει, στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου , τις φορολογικές υποχρεώσεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων, αναφέροντας ρητά ότι:
Παράγραφός 5: Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Ας μην επεκταθούμε εδώ για το πόσο ένας φορολογούμενος με ένα ή δυο, ή και παραπάνω,  παιδιά , έχει την ίδια φοροδοτική ικανότητα με έναν άγαμο χωρίς παιδιά, ή αν και μεταξύ των ίδιων των φορολογούμενων με παιδιά έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα ή αυτή καθορίζεται ανάλογα με τα παιδιά που έχουν.
Εμείς θα αναφερθούμε σε ίδια εισοδήματα, ίδιες συνθήκες αλλά με διαφορετική πηγή εισοδήματος.
Τα παρακάτω παραδείγματα αφορούν σύγκριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές. Μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα .Έχουμε , όμως γράψει , αφήσει στην άκρη , παιδιά κλπ που δεν παίζουν ρόλο στις εκπτώσεις ή στα βάρη.
Ένα ζευγάρι που και οι δύο εργάζονται, σπάνιο για τις ημέρες μας, ο σύζυγος έχει εισόδημα 19.138,14 ευρώ και η σύζυγος 15.738,96 ευρώ.
Για τις ανάγκες του παραδείγματος ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε κάθε περίπτωση , είναι  2.110,39 για τον σύζυγο και 1.362,57 για την σύζυγο. Στις περιπτώσεις εισοδημάτων από μισθωτές , θεωρούμε ότι η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011, έχει εισπραχθεί παρακρατηθεί πλήρως.
Φορολόγηση σαν μισθωτοί και οι δύο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ         ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ       ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ
 
ΣΥΝΟΛ.ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 19.138,14 15.738,96
Φόρος εισοδήματος 2.100,39 1.362,57
Φόρος που παρακρατήθηκε 2.100,39 1.362,57
Ποσό πληρωμής 0,00 0,00
Προκαταβολή επομένου έτους 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
Έκτακτη εισφορά 191,38 157,39
Έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε 191,38 157,39
Σύνολο 0,00 0,00
Τέλος επιτηδεύματος 0,00 0,00
Ποσό Πληρωμής 0,00 0,00

Στην περίπτωση μας δεν πληρώνει κανένας φόρος διότι ο φόρος έχει παρακρατηθεί από την επιχείρηση.
Για να μην πληρωθεί φόρος πρέπει να καταθέσουν 4.784,54 + 3.934,74 = 8.719,28 , αποδείξεις .
 Φορολόγηση σαν μισθωτός ο σύζυγός και επιτηδευματίας η σύζυγος.

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ       ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ        ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΥΝΟΛ.ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 19.138,14 15.738,96
Φόρος εισοδήματος 2.100,39 4.092,13
Φόρος που παρακρατήθηκε 2.100,39 1.362,57
Ποσό πληρωμής 0,00 2.729,56
Προκαταβολή επομένου έτους 0,00 888,10
Σύνολο 0,00 0,00
Έκτακτη εισφορά 191,38 157,39
Έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε 191,38 0,00
Σύνολο 0,00 3.775,05
Τέλος επιτηδεύματος 0,00 650,00
Ποσό Πληρωμής 0,00 4.425,05

Στην περίπτωση αυτή, παρατηρούμε ότι ο φόρος της συζύγου από μηδέν (0) εκτινάσσεται αμέσως στις 4.425,05 ευρώ , αφού πέρα από τον πρόσθετο φόρο που έχει λόγω της διαφορετικής κλίμακας φορολογίας.
Όπως παρατηρούμε στην περίπτωση που είναι μισθωτή ο φόρος που αναλογεί είναι 1.362,57 ευρώ , αφού έχει φορολόγηση με 22% και την έκπτωση των 2.100,00 ευρώ , ενώ στην περίπτωση που δηλώνει επιτηδευματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, ο φόρος υπολογίζεται με 26% από το πρώτο ευρώ και δεν έχει καμία έκπτωση από το φόρο. Η φορολογούμενη αυτή έχει ακόμη την προκαταβολή, την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και βεβαίως το τέλος επιτηδεύματος.
Ο σύζυγός για να μην έχει το «πέναλτι» του 22% πρέπει να καταθέσει 4.784,54 αποδείξεις.
Φορολόγηση και οι δύο σαν επιτηδευματίες.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ  
ΣΥΝΟΛ.ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 19.138,14 15.738,96  
Φόρος εισοδήματος 4.975,92 4.092,13  
Φόρος που παρακρατήθηκε 2.100,39 1.362,57  
Ποσό πληρωμής 2.875,53 2.729,56  
Προκαταβολή επομένου έτους 626,36 888,10  
Σύνολο 3.501,89 0,00  
Έκτακτη εισφορά 191,38 157,39  
Έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε 0,00 0,00  
Σύνολο 3.693,27 3.775,05  
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00  
Ποσό Πληρωμής 4.343,27 4.425,05 8.768,32

Θα μπορούσε να έχει και σαν τίτλο , ο θάνατος του εμποράκου ή ο θάνατός του επιτηδευματία.
Ο πίνακας δείχνει την «ισότητα» μεταξύ των φορολογουμένων. Από μηδέν (0) φόρος σαν μισθωτοί φτάσαμε στις 8.768,32 (οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά).
Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των Ελλήνων φορολογουμένων, ούτε ισότητα στην φοροδοτική ικανότητα , μιας και με τα ίδια ακριβώς στοιχεία έχουμε διαφορετική φορολόγηση του ίδιου εισοδήματος.
Κατά τα άλλα ζητάμε από τον φορολογούμενο να είναι εντάξει απέναντι στο κράτος και από τους επιτηδευματίες να κάνουν επενδύσεις!!!
Επιμέλεια :  Απόστολος Αλωνιάτης,  Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
Πηγή: www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου