Σεμινάρια - Ημερίδες

Φορολογικό Σεμινάριο: Ο Φορολογικός Έλεγχος στην Πράξη – Κοπής της Πίτας της ΕΛΦΕΕ Ρόδου

20180203 seminar forologikos eleghosΗ ΕΛΦΕΕ Ρόδου διοργανώνει επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο με τίτλο «Ο Φορολογικός Έλεγχος στην Πράξη για Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις. το Σάββατο, 03 Φεβρουαρίου 2018, 10:00-17:00, Νέα Πτέρυγα Νεστοριδείου Μελάθρου Ρόδου.
Στις 12:00, θα τελεσθεί η κοπή της πίτας της ΕΛΦΕΕ Ρόδου
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των διατάξεων βάσει των οποίων ασκείται ο φορολογικός έλεγχος, οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων. Απευθύνεται σε λογιστές- φοροτεχνικούς, οικονομικούς υπαλλήλους, διευθυντές επιχειρήσεων και εφοριακούς υπαλλήλους.
ΜΕΡΟΣ 1. Οι συνηθέστεροι τρόποι διάπραξης φοροδιαφυγής από τα φυσικά πρόσωπα και ο εντοπισμός τους – Περιουσιολόγιο και έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Βαγγέλης Μιχελινάκης
Σύμβουλος επιχειρήσεων, οικονομολόγος – φοροτεχνικός, συγγραφέας.

 • Η φοροδιαφυγή στα φυσικά πρόσωπα – Οι συνηθέστερες περιπτώσεις – «Μικρή» ή «μεγάλη» φοροδιαφυγή
 • Αναδρομή στους τρόπους αντιμετώπισης κατά το παρελθόν – Το σύστημα των τεκμηρίων ή «αντικειμενικών δαπανών» – Κριτική
 • Οι σύγχρονες τάσεις στον εντοπισμό διαφυγούσας φορολογητέας ύλης – Ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στην εσωτερική νομοθεσία
 • Η αξιοποίηση της πληροφορικής, στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής – Ποια στοιχεία συλλέγουν οι φορολογικές αρχές
 • Η «περιπέτεια» του περιουσιολόγιου – Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στον εντοπισμό της διαφυγούσας φορολογητέας ύλης
 • Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου – Ποιες είναι και πως λειτουργούν
 • Η τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου – Παρουσίαση της μεθόδου.
 • Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής ανάλυσης της ρευστότητας
 • Η τεχνική καθαρής θέσης – Παρουσίαση της μεθόδου
 • Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής καθαρής θέσης
 • Η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά – Παρουσίαση της μεθόδου
 • Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά
 • Η άμυνα του φορολογουμένου
 • Τα θέματα της παραγραφής. Πότε εκτείνεται ο έλεγχος πέρα της πενταετίας

ΜΕΡΟΣ 2. Θέματα φορολογικού ελέγχου επιχειρήσεων
Γιάννης Μανουσάκης
ελεγκτής Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. – A.A.Δ.Ε

 • Είδη φορολογικών ελέγχων: Έλεγχος από το γραφείο και επιτόπιος έλεγχος. Μερικός επιτόπιος και πλήρης επιτόπιος έλεγχος.
 • Αρμοδιότητες ελεγκτικών υπηρεσιών: Ελεγκτικές αρμοδιότητες Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Σ.Δ.Ο.Ε.
 • Έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου: Κεντρική στόχευση υποθέσεων βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, έκδοση εντολής ελέγχου, κοινοποίηση εντολής ελέγχου.
 • Ανάλυση βασικών διατάξεων Κ.Φ.Δ. για τον έλεγχο: (άρθρ. 14 «πληροφορίες από τον φορολογούμενο», άρθρ. 15 «αναζήτηση πληροφοριών από τρίτους», άρθρ. 23 «εξουσίες της φορολογικής αρχής», άρθρ. 24 «πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία», άρθρ. 25 «στοιχεία εντολής ελέγχου», άρθρ. 29 «αμοιβαία διοικητική συνδρομή»).
 • Ελεγκτικές διαδικασίες:
 • έλεγχος βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1037/2005 (χρήσεις έως 2010)
 • έλεγχος βάσει ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/2011 και 1038/2012 (χρήσεις 2011-2013)
 • έλεγχος βάσει της ΠΟΛ. 1124/2015 (χρήσεις 2014 και μετά)
 • έλεγχος επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017).
 • Αντικαταχρηστικοί κανόνες: άρθρ. 38 Κ.Φ.Δ. «γενικός κανόνας κατά της φοροαποφυγής» και άρθρ. 66 Κ.Φ.Ε.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές: Φάκελος τεκμηρίωσης, μέθοδοι τεκμηρίωσης, κυρώσεις.
 • Υποκεφαλαιοδότηση: Έννοια και υπολογισμός.
 • Συναλλαγές με επιχειρήσεις σε μη συνεργαζόμενα κράτη και με προνομιακό φορολογικό καθεστώς: Στοιχεία τεκμηρίωσης των συναλλαγών, βάρος απόδειξης.
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις: Kυρώσεις πριν τον ν. 4174/2013 και μετά.
 • Περαίωση του ελέγχου: Eπίδοση Σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινών προσδιορισμών φόρου, απάντηση φορολογούμενου.
 • Μετά τον έλεγχο διαδικασίες: ενδικοφανής προσφυγή στη Δ.Ε.Δ.- αίτημα αναστολής, προσφυγή κατά της απόφασης της Δ.Ε.Δ.
 • Θέματα παραγραφής: κανονική παραγραφή, αντικείμενα που παραγράφονται βάσει της απόφασης Σ.τ.Ε. 1738/17, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ.

Είσοδος Ελεύθερη
Στην είσοδο του σεμιναρίου τα μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου θα μπορούν να ενημερωθούν για τη συνδρομή τους και να τακτοποιηθούν οικονομικά, ενώ θα μπορούν να εγγραφούν και νέα μέλη.
Θα δοθούν επίσης οι Βεβαιώσεις Μέλους της ΕΛΦΕΕ Ρόδου.
 

Σχετικές αναρτήσεις
Σεμινάρια - Ημερίδες

Δωρεάν Φορολογικό Σεμινάριο - Φορολογία εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων 2023 Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013 - Αλλαγές Φορολογικών Εντύπων

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου, υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, διοργανώνει Δωρεάν Φορολογικό Σεμινάριο με θέμα: «Φορολογικό Σεμινάριο –…
Σεμινάρια - Ημερίδες

Δωρεάν Σεμινάριο για τα Εργασιακά 10-5-2024 στη Ρόδο με τον κ. Ραπανάκη

Αγαπητά Μέλη και Λογιστές Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά με υγεία και πρόοδο για εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ενημερώνουμε ότι το…
Σεμινάρια - Ημερίδες

ΑΝΑΒΟΛΗ: Δωρεάν Φορολογικό Σεμινάριο «Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις στην Φορολογία Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013)»

Ενημέρωση 09/04/2024 – Αναβολή Αγαπητοί συνεργάτες, Λόγω ανωτέρας βίας είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι να αναβάλλουμε το προγραμματισμένο σεμινάριο μας στη Ρόδο. Ο λόγος…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου