Αναδημοσιεύσεις

Γ’ ειδική άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού: Νέες διατάξεις

Στο νομοσχέδιο “Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ” που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην βουλή περιέχονται και διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα της  πρώην Γ ειδική τάξη Λογιστών – φοροτεχνικών.

Έτσι στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 46 παρ. στ  περ.ii) αναφέρεται :

ii ) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ’ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β’ τάξης.
Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας ΕΓ’ τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ’ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998, διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Συμπεράσματα

Όπως είναι εύκολα κατανοητό μετά την ψήφιση της ανωτέρω διάταξης οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί  κάτοχοι της  πρώην Γ ειδικής άδειας, αποκτούν πλέον επαγγελματική ταυτότητα Β τάξης. Μπορούν δηλαδή να τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας).
Ταυτόχρονα όσοι ήταν κάτοχοι αυτής της άδειας μέχρι και την 9η Μαΐου 2013 μπορούν έως και τις 31.12.2018 να τηρούν και διπλογραφικά βιβλία επιχειρήσεων που έχουν τζίρο μέχρι μέχρι και 1.500.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά το άρθρο

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου