«Τακτικά µέλη της Ένωσης μπορούν να είναι και γράφονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού ως ελεύθερου επαγγελματία και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Σε περίπτωση εταιρίας μπορούν να εγγραφούν ως µέλη όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν δημιουργεί κώλυμα η παράλληλη άσκηση και άλλης δραστηριότητας καθώς και η συμμετοχή του και σε εταιρίες με διάφορο αντικείμενο µε ταυτόχρονη συμμετοχή στα αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία.»

Καταστατικό Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου – Άρθρο 4, παράγραφος 2

Εγγραφή Νέων Μελών

Μπορείτε να εγγραφείτε στην Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνση [email protected]

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση Εγγραφής
  2. Φωτοτυπία βεβαίωσης δήλωσης έναρξης εργασιών
  3. Φωτοτυπία  Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού
  4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Ετήσια συνδρομή 80,00€ πλέον 20,00€ το δικαίωμα εγγραφής
Οικονομική τακτοποίηση μελών

Τα ταμειακά μη ενήμερα μέλη δύναται να τακτοποιηθούν οικονομικά είτε απευθυνόμενα στον Ταμία, κ. Νεκτάριο Κασέρη ή με κατάθεση στον λογαριασμό της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – Eurobank (για τα στοιχεία του λογαριασμού επικοινωνήστε μαζί μας).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Νεκτάριος Κασέρης, Ταμίας | [email protected] | Κιν.: 6947701920
Σπύρος Σπυρόπουλος, Πρόεδρος | [email protected] | Κιν.: 6984640990