«Τακτικά µέλη της Ένωσης μπορούν να είναι και γράφονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού ως ελεύθερου επαγγελματία και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Σε περίπτωση εταιρίας μπορούν να εγγραφούν ως µέλη όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν δημιουργεί κώλυμα η παράλληλη άσκηση και άλλης δραστηριότητας καθώς και η συμμετοχή του και σε εταιρίες με διάφορο αντικείμενο µε ταυτόχρονη συμμετοχή στα αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία.»

Καταστατικό Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου – Άρθρο 4, παράγραφος 2

Εγγραφή Νέων Μελών

Μπορείτε να εγγραφείτε στην Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στην διεύθυνση secretariat@lsr.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής
  3. Φωτοτυπία βεβαίωσης δήλωσης έναρξης εργασιών
  4. Φωτοτυπία  Άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού
  5. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  6. Ετήσια συνδρομή 80,00€ πλέον 20,00€ το δικαίωμα εγγραφής
Οικονομική τακτοποίηση μελών

Τα ταμειακά μη ενήμερα μέλη δύναται να τακτοποιηθούν οικονομικά είτε απευθυνόμενα στον Ταμία, κ. Χαράλαμπο Βασιλείου ή με κατάθεση στον λογαριασμό της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – Eurobank (για τα στοιχεία του λογαριασμού επικοινωνήστε μαζί μας).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χαράλαμπος Βασιλείου, Ταμίας | tamias@lsr.gr
Νικόλαος Παπαγρηγορίου, Πρόεδρος | proedros@lsr.gr