ΑρχείοΔιάφορα

H λειτουργία του Προσαρτήματος στο νέο νομοθετικό πλαίσιο

Το προσάρτημα, όπως συντασσόταν μέχρι τώρα, βάσει των διατάξεων του ΠΔ 1123/1980, αλλά  και των κωδικοποιημένων νόμων 2190/1920 (ΑΕ) και 3190/1955 (ΕΠΕ), αποτελούσε στην ουσία μια παράθεση πληροφοριών και μια περαιτέρω ανάλυση των αναγραφομένων κονδυλίων στις λογιστικές καταστάσεις, όπου ήταν απαραίτητο. Συνόδευε τον ισολογισμό και τις λοιπές  καταστάσεις, αλλά δεν δημοσιευόταν. Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε φορέας είχε έννομο ή επενδυτικό συμφέρον, μπορούσε να πληροφορηθεί για το περιεχόμενό του.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Λογιστική, τα βιβλία και στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ν 4308/2014), ακολουθεί την ίδια περίπου λογική στο θέμα του προσαρτήματος, προσθέτοντας στον όρο, την λέξη «σημειώσεις», μέσα σε παρένθεση, σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες καταστάσεις, όπου αναφέρει την λέξη «πίνακας». Το προσάρτημα συντάσσεται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία καταρτίζεται ισολογισμός. Έτσι, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων, όπως τις ορίζει ο νόμος,  περιλαμβάνουν:

  1. Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)

  1. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)

  3. Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)

  4. Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας)

  5. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)

Ακολούθως, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επόμενης κατηγορίας, των μεσαίων οντοτήτων περιλαμβάνουν:

  1. Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
  2. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
  3. Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)

4. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)

Στη συνέχεια, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της  κατηγορίας, των μικρών και πολύ μικρών οντοτήτων περιλαμβάνουν:

  1. Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
  2. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)

3. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)

Στον νόμο επισημαίνεται ότι, ακόμη και αν η  οντότητα δεν υποχρεούται να παρέχει κάποιες από τις πληροφορίες του προσαρτήματος, μπορεί να το κάνει προαιρετικά.

Αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης επιθυμεί να προσδώσει ένα «ειδικό βάρος» στο προσάρτημα, με την έννοια ότι πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύει τον Ισολογισμό.

Για παράδειγμα, στον ισολογισμό στην κατηγορία των μη κυκλοφορούντων στοιχείων (πάγια), δεν αναγράφονται πληροφορίες που αφορούν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις (δηλαδή τα αποσβεσμένα). Η ανάλυση αυτή περιέχεται στο προσάρτημα, σε πίνακα που παρουσιάζει για κάθε ενσώματο και άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως: το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής του, τις τυχόν προσθήκες ή μειώσεις που έγιναν στην περίοδο, τις αποσβέσεις και απομειώσεις, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις, καθώς και  λοιπές μεταβολές.

Οι πληροφορίες και οι αναλύσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα παρατίθενται στο άρθρο 29 του νόμου και στις παραγράφους 3 έως και 34.

Σε επόμενο σημείωμα θα περιγράψουμε τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (οντοτήτων) σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του προσαρτήματος, με σκοπό τα δεδομένα του να συνδέονται αρμονικά με τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 Επιμέλεια :

Νίκος Σγουρινάκης, λογιστής – φοροτεχνικός

Πηγή: www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου