Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφοραΕπείγοντα θέματαΦορολογικά

Οι αποσβέσεις και οι αλλαγές που επήλθαν από την 1/1/2013 – Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις

Με την παράγραφο 24 του άρθρου 3 του νόμου 4110/2013, αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (νόμος 2238/1994). Με τη νέα ρύθμιση απλοποιείται γενικότερα η διαδικασία απόσβεσης των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, περιορίζονται οι συντελεστές απόσβεσης σε λιγότερες κατηγορίες, καταργείται ο ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης, καθώς και η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης.
Να τονίσουμε ότι στο άρθρο 28 παρ. 1 περίπτωση ζ’ του νόμου 4110/2013, όριζε ότι η σχετική διάταξη θα ισχύσει για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Η διατύπωση αυτή θα υποχρέωνε τις επιχειρήσεις να διενεργούν τις αποσβέσεις τους με δύο διαφορετικές διατάξεις. Τα πάγια που θα είχαν αποκτηθεί από 1/1/2013 θα αποσβένονταν με τους νέους συντελεστές ενώ τα πάγια που θα είχαν αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 θα αποσβένονταν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.
Το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια με τον νόμο 4141/2013 (5.4.2013), τροποποίησε την ισχύ της διάταξης της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 28 του νόμου 4110/2013 και αντικατέστησε τη φράση “για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά” με την φράση “για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά,”.

Συνεπώς, από 1/1/2013 και μετά οι αποσβέσεις όλων των παγίων θα διενεργούνται με τους νέους συντελεστές, όπως αυτοί ορίζονται πλέον στην περίπτωση στ’ του άρθρου 31 του ν.2238/1994, χωρίς να εξετάζεται η ημερομηνία απόκτησής τους.

Δείτε τη συνέχεια

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου