Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Η Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων μέσω των Οικονομικών Καταστάσεων

Πώς η επιχείρηση αξιολογεί την οικονομική της ισχύ; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα αναφερθώ στη δήλωση εισοδήματός που είναι κάτι σημαντικό, αλλά η αλήθεια είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις αγνοούν τα πιο ισχυρά χρηματοοικονομικά εργαλεία στο οπλοστάσιο της λογιστικής: τον ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακών ροών.

Σε συνδυασμό με τη δήλωση εισοδήματος, οι δηλώσεις αυτές παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη οικονομική άποψη της κάθε επιχείρησης.  Επίσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τι ρόλο έχει καθεμία από αυτές τις οικονομικές καταστάσεις και πώς ερμηνεύονται τα δεδομένα που παράγουν.

Η δήλωση του εισοδήματος των επιχειρήσεων, δείχνει το κέρδος και την ζημία και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την παροχή του πώς η επιχείρηση διασπά τα έσοδα και τα έξοδα.

Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δείχνει πόσο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση και ενημερώνει τις διευθύνσεις για όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αύξηση της κερδοφορίας. Όταν οι επενδυτές κοιτούν το επιχειρηματικό σχέδιο, θα χρησιμοποιήσουν την  κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για να αξιολογήσουν το επίπεδο του κινδύνου όσο αφορά την εμπλοκή τους στην επέκταση της πίστωσης ή την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων για την επιχείρηση.

Μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα πρέπει να παρασκευάζεται συνήθως μηνιαία ή τριμηνιαία, για να μπορεί να γίνεται σωστά ο έλεγχος της πορείας της επιχείρησης όσο αφορά τα έσοδα και τα έξοδα της , αλλά και να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός της στρατηγικής ανάπτυξής της σε νέες αγορές.

Αν και οι επενδυτές μπορούν να δώσουν προσοχή στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός είναι στην πραγματικότητα το προτιμώμενο σημείο εκκίνησης που δείχνει την εικόνα της δημοσιονομικής υγείας της επιχείρησης. Ο λόγος ; Επειδή στο απλούστερο επίπεδο του, ο ισολογισμός συνοψίζει τις βασικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη ημερομηνία (σε αντίθεση με τη δήλωση εισοδήματος, η οποία εμφανίζει κερδοφορία κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου) και είναι μια καλή ένδειξη της σταθερότητας της επιχείρησης και της ρευστότητας (που είναι σημαντικοί παράγοντες για τον καθορισμό της ικανότητας της επιχείρησης για να χρηματοδοτήσει τη δική της ανάπτυξη, χωρίς να απαιτείται εξωτερική χρηματοδότηση).

Γιατί όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν ; Λόγω των ζητημάτων των ταμειακών ροών. Στην πραγματικότητα, η επιχείρηση μπορεί να είναι επικερδής αλλά να εξακολουθεί να έχει προβλήματα ταμειακής ροής.  Οι επιχειρήσεις για να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τη ροή των μετρητών θα πρέπει να διατηρούν μια κατάσταση ταμειακών ροών. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να ενημερώνεται σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Η ταμειακή ροή της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πηγές και χρήσεις των ρευστών διαθεσίμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα:

  • Πώς χρηματοδοτήθηκε η επέκταση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού;
  • Πού απόκτησε η επιχείρηση τα κεφάλαια;
  • Πόσες οφειλές εξοφλήθηκαν;
  • Πως χρησιμοποιήθηκε το καθαρό εισόδημα;
  • Πόσα αφαιρέθηκαν για την χρηματοδότηση των χρεών;

Η κατάσταση των ταμειακών ροών θα πρέπει να συντάσσεται από την επιχείρηση διότι δίνει σημαντικές πληροφορίες σε εξωτερικούς χρήστες , αλλά και επειδή αποτελεί εργαλείο ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης.  Η κατάρτιση της επίσης βοηθάει στην λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων όπως σε θέματα προώθησης π.χ. πωλήσεων αλλά και γενικότερης ανάπτυξης της επιχείρησης.  Η κατάσταση επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για σκοπούς καθαρά δανεισμού όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει κενά στις ταμειακές ροές της.

Καταλήγοντας και σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθήκαμε σε 3 καταστάσεις : στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης – ισολογισμό – ταμειακές ροές. Ποια είναι η πιο σημαντική; Σαφώς η κατάσταση ταμειακών ροών θεωρείται συχνά ως η πιο σημαντική οικονομική κατάσταση για μια μικρή επιχείρηση, αλλά και οι τρεις κύριες οικονομικές καταστάσεις είναι αλληλένδετες. Σε συνδυασμό ο επιχειρηματίας μπορεί να προβεί σε σωστές οικονομικές, επενδυτικές και διαχειριστικές αποφάσεις.

Επιμέλεια : Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου