ΑρθρογραφίαΔιάφορα

Η έκπτωση δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ και ο αναλογών ΦΠΑ

Διευκρινίστηκε αρμοδίως από την Φορολογική Διοίκηση (Πολ. 1216/2014, για το άρθρο 23 του ΚΦΕ, βλ. και σελ. 1040 του παρόντος τεύχους), η περίπτωση της έκπτωσης δαπάνης άνω των 500 ευρώ, εφόσον η εξόφληση δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Ως αξία συναλλαγής θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας αυτής, πριν τον υπολογισμό του ΦΠΑ.

Σε ένα βαθμό αναμενόμενο, όπως έχουμε ήδη σημειώσει από την θέση αυτή, αφού ο ΦΠΑ δεν αποτελεί, κατά κανόνα δαπάνη, αλλά απαίτηση κατά του Δημοσίου, εφόσον ασκείται το δικαίωμα έκπτωσής του. Ωστόσο, χρήσιμο είναι να τονισθεί η περίπτωση (ζ) του παραπάνω άρθρου 23, ότι δηλαδή δεν θα εκπίπτει από το εισόδημα, και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών.

Με το δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά ερωτήματα από συναδέλφους για το θέμα αυτό, επισημαίνεται ότι, ο ΚΦΕ ασχολείται με τον φόρο εισοδήματος και δεν καθορίζει πότε θα εκπίπτει ο ΦΠΑ εισροών από τον ΦΠΑ εκροών. Αυτό ρυθμίζεται στον Κώδικα ΦΠΑ, μάλιστα δε στο άρθρο 30, παρ. 4, στο οποίο κατονομάζονται οι περιπτώσεις δαπανών για τις οποίες «δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο αυτές έχουν επιβαρυνθεί». Συνεπώς, αυτό που αναφέρεται στη διάταξη του ΚΦΕ είναι το προφανές: ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να εκπίπτει από το εισόδημα ποσό ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενη δαπάνη, αν δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσής του από τον ΦΠΑ εκροών.

Παραθέτουμε παραδείγματα για την περαιτέρω διευκρίνιση του ζητήματος αυτού:

1. Επιχείρηση λαμβάνει τιμολόγιο αξίας 450 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% (που αφορά σε δαπάνη, με δικαίωμα έκπτωσής του από τον ΦΠΑ των εκροών), το οποίο εξοφλεί με μετρητά. Η τελική αξία του τιμολογίου είναι 553,50 ευρώ. Ασφαλώς, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά και βάσει των διευκρινίσεων που δόθηκαν από τη Διοίκηση. Συνεπώς, εφόσον η δαπάνη διαμορφώνεται σε ποσό κάτω των 500 ευρώ μετά τον διαχωρισμό του ΦΠΑ, ο οποίος όμως αφαιρείται νόμιμα από τον ΦΠΑ εκροών, μπορεί να εξοφληθεί με μετρητά.

2. Εμπορική επιχείρηση, στο πλαίσιο σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης ΙΧΕ αυτοκινήτου, λαμβάνει από την εταιρεία – εκμισθωτή, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού 420 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 516,60 ευρώ. Αν εξοφληθεί μετρητοίς, η επιχείρηση, δεν θα έχει το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης, γιατί ο ΦΠΑ είναι μη εκπιπτόμενος από το φόρο των εκροών, καθώς αφορά ΕΙΧ αυτοκίνητο. Έτσι, ο φόρος θα προστεθεί στην δαπάνη, η οποία κατ’ αυτή την έννοια, θα είναι μεγαλύτερη των 500,00 ευρώ, άρα θα πρέπει να εξοφληθεί με τραπεζικό μέσο.

3. Επιχείρηση λαμβάνει τιμολόγιο αξίας 1.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή 1.353 ευρώ, συνολικά, το οποίο αφορά δαπάνη επισκευής ΙΧΕ αυτοκινήτου. Εάν εξοφλήσει μετρητοίς το τιμολόγιο αυτό, δεν θα έχει δικαίωμα έκπτωσης από το εισόδημα τόσο της δαπάνης, όσο και του ποσού των 253 ευρώ του ΦΠΑ, αφού δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσής του από τον φόρο των εκροών.

4. Ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα αγοράζει εμπορεύσιμα αγαθά, αξίας 1.000 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ. Εκδίδεται από τον προμηθευτή τιμολόγιο, το οποίο εξοφλείται μετρητοίς. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εκπέσει η δαπάνη των 1.000 ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ δεν επηρεάζεται, αφού διαχωρίζεται από την δαπάνη και ασκείται κανονικά το δικαίωμα έκπτωσής του.

Επιμέλεια:

Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός

Πηγή :www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Διάφορα

Νέα ημερομηνία για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας την 10η Οκτωβρίου 2018, με βάση το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, η Ετήσια Τακτική και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου