Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2018, απλά και κατανοητά…

Η φορολογική δήλωση του 2018 (που αφορά το φορολογικό έτος 2017), παρουσιάζει λίγες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. 
Παρουσιάζουμε λοιπόν τα βασικά σημεία , που αφορούν στις φετινές δηλώσεις, συνοπτικά και με παραδείγματα.
 
Φορολογία Φυσικών Προσώπων
Από το προηγούμενο φορολογικό έτος, ισχύει η ενιαία κλίμακα για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων:
Η κλίμακα
 

Κλιµάκιο εισοδήµατος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

 

 • Ποιους αφορά η παραπάνω Κλίμακα:
  Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Ατομικές επιχειρήσεις, Αγρότες
 • Πως εφαρμόζεται η κλίμακα ;

Α. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες
Παραδείγματα 
1.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 15.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% άρα ο φόρος 15.000 Χ 22% = είναι 3.300€,
Άρα ο Φόρος είναι: 3.300€
2.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 25.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% και ο φόρος είναι 4.400€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 1.450€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 4.400€+1.450€= 5.850€
3.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 33.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22%, για τα υπόλοιπα  10.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 7.300€, τέλος για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 1.110€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 7.300€+1.110€= 8.410€
4.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 51.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 11.000€, για τα υπόλοιπα 11.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 45% και ο φόρος είναι 4.950€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 11.000€+4.950€= 15.950€
 
Απαραίτητη διευκρίνηση: Στο υπολογισμό του τελικού φόρου ΔΕΝ υπάρχει στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων & των ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρου λόγω αφορολογήτου.
 
Η κλίμακα δηλαδή είναι προοδευτική, για τα εισοδήματα.
Β. Στους Μισθωτούς,Συνταξιούχους,Αγρότες (Αφορολόγητο)
Ισχύει και εδώ η ίδια κλίμακα φορολογίας Φυσικών Προσώπων:

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

Ο φόρος  που προκύπτει από τη παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.
Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9.500,00 € 190,00 € 140,00 € 90,00 € 0,00 €
11.000,00 € 520,00 € 470,00 € 420,00 € 320,00 €
12.000,00 € 740,00 € 690,00 € 640,00 € 540,00 €
13.000,00 € 960,00 € 910,00 € 860,00 € 760,00 €
15.000,00 € 1.400,00 € 1.350,00 € 1.300,00 € 1.200,00 €
20.000,00 € 2.500,00 € 2.450,00 € 2.400,00 € 2.300,00 €
30.000,00 € 5.500,00 € 5.450,00 € 5.400,00 € 5.300,00 €
43.000,00 € 10.680,00 € 10.630,00 € 10.580,00 € 10.480,00 €

 Στα παραδείγματα δεν υπολογίζεται η μείωση φόρου κατά 1,5%, που ίσχυσε για τα εισοδήματα του 2017 και καταργήθηκε από 01-01-2018.
 Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου με τη Κλίμακα,είναι ο ίδιος για Μισθωτούς και Συνταξιούχους , με τη προσθήκη αφορολογήτου που μειώνει τον φόρο.
♦ Διευκρινήσεις και οδηγίες για το αφορολόγητο Μισθωτών, Συνταξιούχων & Αγροτών, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω
 
Η κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης
Η Κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος, αλλά λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
12.000 0,00% 0 12.000 0
8.000 2,20% 176 20.000 176
10.000 5,00% 500 30.000 676
10.000 6,50% 650 40.000 1.326
25.000 7,50% 1.875 65.000 3.201
155.000 9,00% 13.950 220.000 17.151
Υπερβάλλον 10,00%

Παραδείγματα
1.Για Εισόδημα 15.000€:
Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 0% και ο φόρος είναι 0€, για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 2,20% και ο φόρος είναι 66€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 66€
2.Για Εισόδημα 35.000€:
Ο Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 30.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 5% και ο φόρος είναι 676€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 325€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 676€+325€=1.001€
3.Για Εισόδημα 52.000€:
Ο Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 1.326€, για τα υπόλοιπα 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 7,50% και ο φόρος είναι 900€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 1.326€+900€=2.226€
Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, 
 
29%
Ενιαίος συντελεστής Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων (Εταιρείες)
Αφορά :

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών—Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

και ακόμη
100%        Ενιαία προκαταβολή φόρου 
Ποιους αφορά:

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε – Τράπεζες
 • —Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • —Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • —Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • —Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • —Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 • —Φυσικά πρόσωπα με ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ενοίκια)
                 Εισόδημα                           Συντελεστής %
από ακίνητη περιουσία
0-12.000                                         15% 

           12.001 – 35.000                                   35% 
                  35.001-                                           45%
Η Κλίμακα του εισοδήματος από Ακίνητη Περιουσία (ενοίκια), λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.
Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ) ΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΣΟΔΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΕΣΟΔΟ
ΦΟΡΟΣ 
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 100,00 € 1.200,00 € 180,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 200,00 € 2.400,00 € 360,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 400,00 € 4.800,00 € 720,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 1.000,00 € 12.000,00 € 1.800,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 1.500,00 € 18.000,00 € 3.900,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 200,00 € 2.400,00 € 6.000,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 2.500,00 € 30.000,00 € 8.100,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 3.000,00 € 36.000,00 € 10.300,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 5.000,00 € 60.000,00 € 21.100,00 €

 
Τι γίνεται με τα Ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί μέσα 2017;
Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8.
Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(Άρθρο 39 του ν. 4172/2013(ΚΦΕ) παράγραφος 4)
 
Φόρος μερισμάτων
15%
Ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης  των μερισμάτων,
 Αφορά κυρίως κεφαλαιουχικές εταιρείες (πχ. ΕΠΕ,ΙΚΕ, ΑΕ  και προσωπικές εταιρείες (πχ. Ο.Ε. Ε.Ε με διπλογραφικά (γ’ κατ.) βιβλία), που έχουν να διαμοιράσουν μερίσματα.
Επισημαίνουμε δύο σημαντικές αλλαγές, που ισχύουν για τις δηλώσεις του 2018, και αφορούν στα εισοδήματα του 2017:
Α. Καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή για ιατρικές, φαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια (κωδικοί 051 & 052) και ως εκ τούτου δεν θα δηλωθούν οι δαπάνες αυτές. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται πια στη παρακάτω διάταξη.
Β. Επανέρχεται η διάταξη των  δαπάνης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών (πρ.κωδικός 049), οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών , χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.,
Αποδείξεις 2017: Ο Αναλυτικός κατάλογος
 
Το Αφορολόγητο
 
Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ θα πρέπει φέτος να πραγματοποιήσουν δαπάνες με πλαστικό χρήμα ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος τους ως εξής:
– 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
– 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
– 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω
Το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σχεδόν όλα τα έξοδα που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά περιλαμβάνονται στη λίστα των δαπανών οι οποίες εφόσον πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό χρήμα οδηγούν στην κατοχύρωση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου.
Η λίστα με τις αποδείξεις για το 2017 (που θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του 2018) περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Από τα είδη του σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται: τα ενοίκια, δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίες, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών.
Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Μισθωτών, Συντ/χων Ποσό Αποδείξεων
5.000,00 € 500,00 €
8.000,00 € 800,00 €
10.000,00 € 1.000,00 €
12.000,00 € 1.300,00 €
15.000,00 € 1.750,00 €
18.000,00 € 2.200,00 €
20.000,00 € 2.500,00 €
25.000,00 € 3.250,00 €
40.000,00 € 6.500,00 €

 
Οι ηλικιωμένοι, άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, κάτοικοι χωριών με πληθυσμό μικρότερο των 500 ή κάτοικοι νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.100, εξαιρούνται από το μέτρο. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν δαπάνες με αποδείξεις (χάρτινες), προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
 
Πρόσθετες μειώσεις φόρου
Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του:
α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,
β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.
  Μειώσεις φόρου για δωρεές
Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
Τεκμήρια
Διαβάστε τα σχετικά Άρθρα μας:

 
Απαραίτητη διευκρίνηση και μια συμβουλή…
Το παρόν άρθρο, έχει σαν σκοπό την ενημέρωση των φορολογούμενων και δεν αποτελεί «οδηγό» συμπλήρωσης της φορολογικής μας δήλωσης.
Η ενημέρωση δε αυτή, αφορά τα βασικά σημεία της φορολογίας εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων ενώ παράλληλα επισημαίνουμε, ότι υπάρχουν εξειδικευμένες περιπτώσεις και σημεία που δεν αναφέρονται στο άρθρο.
Σε κάθε περίπτωση σας συμβουλεύουμε να απευθύνεστε στους καθ’ ύλην αρμόδιους Λογιστές –  Φοροτεχνικούς, για τη συμπλήρωση και την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

 
www.foroline.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017

Επιμέλεια επιστημονική ομάδα Taxheaven Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση

Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Με την απόφαση ΠΟΛ.1121/2018 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων). Οι νέες προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων και…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Αλαλούμ με ΕΦΚΑ και αποδείξεις για κάλυψη αφορολόγητου

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ… ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του Απόστολου Αλωνιάτη     Δυστυχώς άλλη  μια ακόμη φόρα οι φορολογούμενοι είναι χαμένοι στην μετάφραση από την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου