ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ καταχωρίζονται σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου εξόδου με βάση την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού

Ερώτημα :
Ποιός είναι ο λογιστικός χειρισμός των απλήρωτων λογαριασμών;
Καταχωρίζονται στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης;
Πώς απεικονίζεται στα βιβλία η στρογγυλοποίηση του ποσού πληρωμής, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, (π.χ. σε λογαριασμό ΟΤΕ);
Απάντηση:
Η αρχή του δεδουλευμένου όπως προβλέπεται και στην περ. ε, της παρ. 1, του άρθρου 17, του Ν 4308/2014  (ΕΛΠ), διέπει την απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων στα βιβλία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα έσοδα και τα έξοδα, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην χρονική περίοδο που αφορούν, ανεξαρτήτως αν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί, αργότερα. Αν, λοιπόν, για παράδειγμα μία επιχείρηση έλαβε υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, κατά το χρονικό διάστημα 1.12.2015 – 31.1.2016, ύψους 500 ευρώ, θα πρέπει σύμφωνα με την ανωτέρω λογιστική αρχή, να καταχωρίσει ως έξοδο χρήσης 2015, στα βιβλία της μόνο το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στον μήνα Δεκέμβριο. Το γεγονός ότι η σχετική πληρωμή έλαβε χώρα λ.χ. στις 28/2/2016, δεν επηρεάζει την αναγνώριση του εξόδου.
Έστω για παράδειγμα, μία επιχείρηση λαμβάνει λογαριασμό του ΟΤΕ με ημερομηνία έκδοσης 31.1.2016, που αφορά όπως προείπαμε την περίοδο 1.12.2015 – 31.1.2016. Το ποσό του λογαριασμού ανέρχεται σε 500,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής: 407 ευρώ πλέον ΦΠΑ: 93,61 ευρώ, μείον στρογγυλοποιήσεις: 0,61 ευρώ, σύνολο: 500,00 ευρώ.
Οι λογιστικές εγγραφές (ΕΛΠ) θα έχουν ως εξής :

31/12/2015
64.04 Τηλεπικοινωνίες 203,50
56.01.01 Έξοδα χρήσης δουλευμένα – μη συνδεδεμένες οντότητες 203,50
Λογισμός εξόδων τηλεπικοινωνίας χρήσης 2015
//

 
Η εγγραφή θα γίνει με βάση τη χρέωση του ενός (Δεκεμβρίου 2015) εκ των δύο μηνών που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του ΟΤΕ. Για πρακτικούς λόγους υποθέτουμε ότι η χρέωση είναι η ίδια και για τους δύο μήνες.

31/1/2016
56.01.01 Έξοδα χρήσης δουλευμένα – μη συνδεδεμένες οντότητες 203,50
64.04 Τηλεπικοινωνίες 203,50
54.02.02 ΦΠΑ εισροών 93,61
50.01.00 ΟΤΕ 500,61
Λογιστικοποίηση λογαριασμού ΟΤΕ περιόδου 1/12/2015-31/1/2016
//

Καταχώριση του εξόδου που αφορά τον μήνα Ιανουάριο 2016. Σημειωτέον ότι ο αναλογών ΦΠΑ αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τον φόρο των εκροών, εξ΄ ολοκλήρου, την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού.

28/2/2016
50.01.00 ΟΤΕ 500,61
38.02 Καταθέσεις όψης 500,00
79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες 0,61
Πληρωμή εξόδου μέσω τραπεζικού λογαριασμού αναγνώριση έκτακτου εσόδου λόγω στρογγυλοποίησης του λογαριασμού.
//

 
Σημειώνεται ότι εφόσον κατά το έτος 2015 έχει, ορθά, καταχωρισθεί το ποσό του σχετικού εξόδου που αναλογεί στην συγκεκριμένη φορολογική περίοδο (βλ. πρώτη εγγραφή), δεν απαιτείται η συμμετοχή αυτού στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης του οικείου έτους. Το έξοδο δηλαδή είναι ευθυγραμμισμένο με τους κανόνες έκπτωσής του από τα έσοδα και δεν απαιτείται η φορολογική αναμόρφωσή του.
Τέλος, στην περίπτωση που η στρογγυλοποίηση ήταν αντίθετη (προς τα πάνω), η επιχείρηση θα είχε καταβάλει επιπλέον αυτό το μικροποσό, οπότε κατά την εγγραφή της εξόφλησης, θα χρεωνόταν ο λογαριασμός 67.03 άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημιές.
Επιμέλεια  : Bαγγέλης Μιχελινάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός
www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου