Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Οι νέοι συντελεστές αποσβέσεων και η επίδραση τους στην αύξηση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων

Οι νέοι συντελεστές αποσβέσεων και η επίδραση τους στην αύξηση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων
(ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 4110/2013, )
Σημαντικές επιπτώσεις στην αύξηση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων, για την τρέχουσα χρήση 2013 ( διαχειριστικές περίοδοι που αρχίζουν από 1/1/2013 και μετά ), θα έχει κυρίως για επιχειρήσεις στα περιουσιακά στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται πάγια στοιχεία σημαντικής αξίας, αφενός η διαφοροποίηση (σημαντικές μειώσεις ) των συντελεστών αποσβέσεων και αφετέρου η κατάργηση της δυνατότητας της εφάπαξ απόσβεσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισμικού και των εξόδων πρώτης εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2014 ( διαχειριστικές περίοδοι που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά ) και μετά, ο προσδιορισμός των αποσβέσεων θα γίνεται με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, (άρθρο 24 Αποσβέσεις ), οι οποίες δεν διαφέρουν σημαντικά από τις διατάξεις περί αποσβέσεων που θα ισχύσουν για την χρήση που λήγει 31/12/2013 .
Οι υπεύθυνοι των λογιστηρίων θα πρέπει να προετοιμαστούν εγκαίρως κάνοντας τις σχετικές αλλαγές των συντελεστών στο Μητρώο Παγίων των επιχειρήσεων τους και τον υπολογισμό των αποσβέσεων με τους νέους συντελεστές ώστε να έχουν μια πρώτη εκτίμηση της διαφοροποίησης των αποσβέσεων, η οποία ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην αύξηση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και άρα και στον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει.

Επισημαίνεται ότι οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2013, θα διενεργηθούν βάσει των συντελεστών που προβλέπονται στο Ν.4110/2013, ανεξάρτητα με το χρόνο κτήσης του παγίου (Ν. 4141/2013,ΠΟΛ.1216/24.9.2013)
1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Προκειμένου να δοθεί μια συνοπτική εικόνα των αλλαγών που επήλθαν στους συντελεστές αποσβέσεων, παραθέτουμε το κατωτέρω συγκριτικό πίνακα των συντελεστών βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι αποσβέσεις, σχεδόν για το σύνολο των επιχειρήσεων (προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους και κατηγορίες παγίων ) και των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 299/2003. Επισημαίνεται ότι η σύγκριση είναι ενδεικτική, καθώς η κατηγοριοποίηση των παγίων σε σχέση με τον συντελεστή, έχει αλλάξει.
α) Συντελεστές Αποσβέσεων που ισχύουν, για όλους του κλάδους οικονομικής δραστηριότητας , εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα .
Δείτε την συνέχεια στο www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Διάφορα

Υποβάλετε τις προτάσεις σας προς την ΠΟΦΕΕ

Αγαπητά μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε ) το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο του κλάδου μας, με έδρα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου