Ασφαλιστικά / Εργατικά

Η περίοδος Α.Π.Δ. του δώρου Χριστουγέννων 2015 και η καταβολή των εισφορών του

Μετά από πολλά τηλεφωνήματα προς τον κόμβο σχετικά με το εν λόγω θέμα, παραθέτουμε τι ακριβώς ισχύει όσο πιο αναλυτικά μπορούμε προς άρση των σχετικών αποριών των συναδέλφων.

Με την απόφαση του Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/535/28.7.2015 Καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών και τροποποίηση περιόδου υποβολής Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα, καθορίστηκαν τα εξής:

Λόγω της διενέργειας, κατά πάγια διαδικασία, Κεντρικών Ελέγχων Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.) και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της εν λόγω νέας διαδικασίας πληρωμής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, για την ορθή αντιστοίχηση των δηλωθεισών από Α.Π.Δ εισφορών με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβαίνει στην αναγκαία αλλαγή της μέχρι σήμερα περιόδου Υποβολής του Δώρου Πάσχα και Δώρου Χριστουγέννων (όπου προβλέπεται) εναρμονίζοντας τα με την ήδη νομοθετημένη υποχρέωση καταβολής τους (Ιούνιο και Φεβρουάριο).

Κατά συνέπεια, με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο Πάσχα, με υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τον Ιούνιο και με την Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων, παρελθούσης χρήσης, με υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τον Φεβρουάριο, ώστε η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από την μισθολογική περίοδο υποβολής του.
Σε περίπτωση αποχώρησης απασχολούμενου που η Α.Π.Δ υποβάλλεται συνήθως σε προγενέστερη περίοδο, για την ολοκλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του εργοδότη έναντι του απασχολούμενου εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί να προβεί στην ολοκλήρωση της υποβολής των Α.Π.Δ για το Δ.Π και Δ.Χ. πριν την καθορισμένη περίοδο (ΜΑΪΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ) θα πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται και κατά την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής του μήνα υποβολής, με τις ασφαλιστικές εισφορές του μήνα υποβολής.

Ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης στην υποβολή των Α.Π.Δ θα είναι το Δ.Χ/2015 ενώ η έναρξη εφαρμογής για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών με ταυτότητα πληρωμής θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα καταβληθούν έως την τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης καταβολής τους δεν θα πρέπει να καταβάλλονται ως τρέχουσες με Τ.Π.Τ.Ε. καθώς σε συνδυασμό με την διαχείριση κεντρικών ελέγχων οι μη εμπρόθεσμα καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μετά την διενέργεια των κεντρικών Ε.Δ.Κ. ενδέχεται να έχουν καταλογιστεί με Π.Ε.Ε. και κατά συνέπεια, θεωρούνται καθυστερούμενες και πρέπει να καταβληθούν με την ταυτότητα οφειλέτη.

Συνεπώς για το δώρο Χριστουγέννων του 2015 και το δώρο Πάσχα του 2016 έχουμε την εξής μεταβολή:

Παλαιό καθεστώς Νέο καθεστώς
Περίοδος Α.Π.Δ. στην οποία θα συμπεριληφθεί Προθεσμία υποβολής Πληρωμή εισφορών Περίοδος Α.Π.Δ. στην οποία θα συμπεριληφθεί Προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. αυτής Πληρωμή εισφορών
Δώρο Χριστουγέννων 2015 Δεκέμβριος 2015 1-ΦΕΒ-2016 Φεβρουάριος 2016 Ιανουάριος 2016 29-ΦΕΒ-2016 Φεβρουάριος 2016
Δώρο Πάσχα 2016 Απρίλιος 2016 31-ΜΑΙ-2016 Ιούνιος 2016 Μάιος 2016 30-Ιουν-2016 Ιούνιος 2016

Το δώρο Χριστουγέννων του 2015 θα συμπεριληφθεί στην Α.Π.Δ. του μηνός Ιανουαρίου 2016 και οι καταβολή των συνολικών εισφορών (1/2016 και Δ.Χ./2015) θα πρέπει να καταβληθούν έως την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Προσοχή: Στην ανωτέρω απόφαση του Ι.Κ.Α. αναφέρονται εκτός των άλλων και τα εξής: “[…] Σε περίπτωση αποχώρησης απασχολούμενου που η Α.Π.Δ υποβάλλεται συνήθως σε προγενέστερη περίοδο, για την ολοκλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του εργοδότη έναντι του απασχολούμενου εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί να προβεί στην ολοκλήρωση της υποβολής των Α.Π.Δ για το Δ.Π και Δ.Χ. πριν την καθορισμένη περίοδο (ΜΑΪΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ) θα πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται και κατά την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής του μήνα υποβολής, με τις ασφαλιστικές εισφορές του μήνα υποβολής […]”.

Λόγω της παραπάνω δυνατότητας, προφανώς είναι εφικτή η υποβολή ακόμη και σήμερα της Α.Π.Δ. του μηνός 12/2015 μαζί με το Δ.Χ. Πάντως σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. θα έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο έτσι ώστε να είχε αποφευχθεί η σύγχυση σε όλους τους εμπλεκόμενους με την υποβολή της Α.Π.Δ. Γιατί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, άλλοι υποβάλλουν στην Α.Π.Δ. του 12/2015 και το Δ.Χ. -όπως ίσχυε τόσα χρόνια- και άλλοι στον επόμενο μήνα.

Σημείωση: Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται και το εξής: “Ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης στην υποβολή των Α.Π.Δ θα είναι το Δ.Χ/2015 ενώ η έναρξη εφαρμογής για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών με ταυτότητα πληρωμής θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφο“.  Η απορία μας έγκειται στο πότε θα ανακοινωθούν επιτέλους όλα αυτά που αφορούν στην καταβολή των εισφορών με ταυτότητα πληρωμής! Τόσοι μήνες έχουν περάσει από τον Ιούλιο…

Να τονίσουμε ότι τα ανωτέρω έχουν αναφερθεί και σε προγενέστερα briefing της ημέρας, γι΄αυτό είναι καλό να παρακολουθείτε και την εν λόγω ενότητα των briefing.

Πηγή: http://taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου