Αναδημοσιεύσεις

Η προαιρετική εφαρμογή των Ε.Λ.Π για το 2015

Σύμφωνα με την από 27.1.2016 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε. ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, κ. Τ. Αλεξιάδης, διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του Ο.Ε.Ε., ότι στο επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα προβλεφθεί διάταξη με την οποία θα αρθεί η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) για το 2015.

Αυτό σημαίνει ότι, οι επιχειρήσεις θα έχουν δυνατότητα είτε να συντάξουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Ε.Λ.Π. είτε να τις συντάξουν με βάση το προϊσχύον καθεστώς (Ε.Γ.Λ.Σ. κ.λπ.).

Η δυνατότητα, εφόσον εισαχθεί προς ψήφιση η σχετική νομοθετική ρύθμιση, της προαιρετικής σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. θα αφορά μόνο τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 2015, άρα οι λογιστικοί κανόνες των Ε.Λ.Π. θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται από όλους τους υπόχρεους για τις συναλλαγές και τα γεγονότα του 2016 έτους που οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα συνταχθούν βάσει αυτών.

Η δυνατότητα προαιρετικής εφαρμογής για το 2015 σίγουρα δίνει μια ανάσα στους συναδέλφους που έχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάσει του αντικειμένου εργασιών ή και άλλων παραγόντων έχουν εν τοις πράγμασι ιδιαίτερη δυσκολία εφαρμογής των νέων κανόνων, με δεδομένη μάλιστα την καθυστερημένη έκδοση της λογιστικής οδηγίας, αλλά και όλων των άλλων τρεχουσών εργασιών που απορρέουν από όλες τις άλλες υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Όμως η επιλογή με ποιο καθεστώς θα συντάξουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, νέο ή παλαιό, πρέπει να γίνει με το κριτήριο της απλοποίησης της δουλειάς τους.

Ως παράδειγμα αναφέρω ότι οι πολύ μικρές Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες κ.λπ. που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ασφαλώς και τις συμφέρει η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. γιατί πέραν της συνοπτικής κατάστασης των αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 και του συνοπτικού προσαρτήματος των δέκα ενδείξεων (επτά εκ των οποίων είναι στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης) δεν έχουν την υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού.

Επίσης η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. συμφέρει και τις πολύ μικρές οντότητες με τη μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. γιατί θα συντάξουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5, συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 και συνοπτικό προσάρτημα δώδεκα ενδείξεων, ήτοι σαφώς πιο απλοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές που συνέτασσαν με το προϊσχύον λογιστικό πλαίσιο.

Επίσης και για αρκετές επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις μικρές οντότητες του Ν. 4308/2014 βλέπουμε ότι συμφέρει να συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των αρχών και των κανόνων των Ε.Λ.Π.

Τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 34/2103/ΕΕ στην οποία προβλέπεται ότι οι λογιστικές υποχρεώσεις και οι συντασσόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν συναρτώνται με τη νομική μορφή αλλά με το μέγεθος κάθε επιχείρησης, συνεπώς επιχειρήσεις του ίδιου μεγέθους θα έχουν τους ίδιους λογιστικούς κανόνες και τις ίδιες λογιστικές καταστάσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση τόσο το λογιστικό της σύστημα είναι απλούστερο και πλησιέστερο στους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. οι πολύ μικρές οντότητες της περίπτωσης 2(γ) δηλαδή ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες κ.λπ. αλλά και οι πολύ μικρές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.) ενώ όσο μεγαλύτερη η επιχείρηση, τόσο περισσότερο οι λογιστικοί κανόνες αποσκοπούν στην εύλογη παρουσίαση της επίδοσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της.

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των νέων κανόνων σαφώς υπερτερούν των αντιστοίχων των παλαιών, αλλά για την περίοδο του 2015 εναπόκειται στην κρίση του καθενός μας αν θα επωφεληθούμε από αυτά.

Από τον Γιώργο Κορομηλά

Επιστημονικός Διευθυντής Φορολογικών Σεμιναρίων, Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων

Ο Γιώργος Α. Κορομηλάς είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εισηγητής με πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία σε Σεμινάρια Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου με εξειδίκευση σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικού Ελέγχου Επιχειρήσεων, Ε.Γ.Λ.Σ. και Φορολογικού Σχεδιασμού και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Είναι εκ των ιδρυτών και διευθύνει το φορολογικό τμήμα της εταιρείας οικονομικών και φορολογικών συμβούλων Tax Advisors Ε.Π.Ε.

Από την ίδρυση της Pro Seminars μέχρι και σήμερα έχει τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή του Λογιστικού και Φορολογικού περιεχομένου των σεμιναρίων.

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου