Αρθρογραφία

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ

Οι όροι «λογιστής» και «υπάλληλος λογιστηρίου» συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στην επιχείρηση. Τα καθήκοντα του λογιστή και του υπαλλήλου λογιστηρίου  μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ωστόσο, ο όρος  λογιστής, αναφέρεται συχνά σε ανεξάρτητο συνεργάτη που κρατά τα βιβλία για αρκετές επιχειρήσεις, ενώ ένας υπάλληλος λογιστηρίου  λειτουργεί μόνο για μία επιχείρηση.
Εφόσον ανατρέξουμε στην βιβλιογραφία θα δούμε ότι δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός του «λογιστή» ή «υπαλλήλου λογιστηρίου». Και οι δύο όροι αναφέρονται σε κάποιον με οικονομικές δεξιότητες που καταγράφει τις συναλλαγές για μια επιχείρηση και συντάσσει τις οικονομικές εκθέσεις που συνοψίζουν τις συναλλαγές αυτές. Στην πράξη, ένας λογιστής παρέχει είτε ανεξάρτητες υπηρεσίες είτε υπηρεσίες μερικής απασχόλησης ή πλήρους σε επιχειρήσεις. Ενώ η θέση ενός υπαλλήλου λογιστηρίου είναι συχνά μια θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης εταιρείας.
Ένας λογιστής που εργάζεται για μια μικρή επιχείρηση συχνά αναφέρεται απευθείας στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Συχνά κάνει τα πάντα.
Ένας υπάλληλος λογιστηρίου λειτουργεί συχνά υπό την επίβλεψη του λογιστή και εργάζεται άμεσα για την εταιρεία με την ιδιότητα του υπαλλήλου. Ο υπάλληλος επικεντρώνεται στην καθημερινή συναλλακτική αναφορά, όπως είναι η λογιστική για τις δαπάνες, μικρά ταμεία και εισπράξεις. Επίσης παρακολουθεί πληρωτέους λογαριασμούς και λογαριασμούς εισπρακτέους για να ενημερώσει τον λογιστή.  Ο υπάλληλος και ο λογιστής συνεργάζονται έτσι ώστε ο λογιστής να ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις.
Στο φορολογικό τέλος του έτους μιας επιχείρησης, υπάρχουν αρκετά ειδικά λογιστικά καθήκοντα που δεν υπάρχουν σε άλλες περιόδους του έτους. Η ευθύνη για τα καθήκοντα αυτά μπορεί να πέσει είτε στο λογιστή είτε στον υπάλληλο ή τον κύριο λογιστή, ανάλογα με την οργανωτική δομή της επιχείρησης. Στο τέλος του έτους τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη δημιουργία αυτοτέλειας των συναλλαγών με σκοπό να διαχωριστούν οι δαπάνες που ανήκουν κατά το τρέχον έτος. Οι φορολογικές υποχρεώσεις επίσης πρέπει να υπολογίζονται και να καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία. Επίσης, τα αποτελέσματα της ετήσιας απογραφής αποθεμάτων θα προσαρμόσουν την απογραφή και το κόστος των πωληθέντων αγαθών. Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να παρέχονται στους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές της εταιρείας και μπορούν να διανεμηθούν σε εξωτερικούς χρήστες, όπως οι τράπεζες και άλλους πιστωτές.
Οι όροι και οι αρμοδιότητες είναι διαφορετικοί , αλλά στην ουσία ο υπάλληλος δεν αποτελεί απλά μια θέση που ασχολείται αποκλειστικά με την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων αλλά εργάζεται υπό την αιγίδα ενός λογιστή,  εκτελεί ένα μεγάλο πλήθος  καθηκόντων που στοχεύουν στη διασφάλιση ότι στην επιχείρηση η λογιστική λειτουργία λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά.
Γεώργιος Εγγλεζάκης
Λογιστής Φοροτεχνικός
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πηγή  http://g-eglezakis.eu

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία για το ορθό φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης του! Α’ Ενότητα Eλεύθερος επαγγελματίας με ιδιόχρηση κατοικία ως επαγγελματική έδρα Πως αντιμετωπίζουμε…
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Όλος ο χάρτης παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Του Σπύρου Δημητρέλη Σχεδόν ολοκληρώθηκε ο χάρτης των χρονικών ορίων παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων Εισοδήματος. Μετά από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου