Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016

Η συμπλήρωση του Πίνακα Κ – Προσωρινές και μόνιμες διαφορές

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Taxheaven
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Α. « Λογιστική βάση » και « Φορολογική Βάση »
Β. Πίνακας των «Λογιστικών Διαφορών» με διαχωρισμό σε « Μόνιμες » και « Προσωρινές».
Γ. Η απεικόνιση των δεδομένων της « Λογιστικής βάσης » και της « Φορολογικής Βάσης », στα έντυπα Φορολογίας εισοδήματος ( Έντυπα Ε3 και Ν ).
Δ. Παράδειγμα διαχωρισμού « μονίμων» και «προσωρινών» διαφορών
Ε. Παραρτήματα ( Ορισμοί – Οδηγίες για τον Πίνακα Κ – Ερμηνευτική Λογιστική/Φορολογική βάση – Τρόπος παρακολούθησης « λογιστικής» και «φορολογικής» βάσης )
Επίλογος
Πρόλογος
Η εισαγωγή του «Πίνακα Κ», στο έντυπο Ε3 και ο διαχωρισμός των «Λογιστικών Διαφορών» σε «μόνιμες» και «προσωρινές», δεν φαίνεται να έχει κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον, από την άποψη της παροχής «πληροφοριών», από τις επιχειρήσεις προς την Φορολογική Διοίκηση. Αυτό σε συνδυασμό με τις «ελλιπείς οδηγίες» και τους « αντικρουόμενους κωδικούς» στα φορολογικά έντυπα, έχει δημιουργήσει « κομφούζιο».
Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
α) Στην «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης», ο κωδικός 2003 «Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές», αφορά «προσωρινή διαφορά» και πρέπει να υπολογίζεται στον «Πίνακα Κ»,
β) Στο Έντυπο Ν, ο κωδικός 462 «Ποσό που φορολογήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων», αφορά «προσωρινή διαφορά» και πρέπει να υπολογίζεται στον «Πίνακα Κ» [Συγκεκριμένα στηνΠΟΛ.1047/2017, αναφέρονται τα εξής: «ιη)
Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρησιμοποίητο ποσό των προβλέψεων το οποίο επιβαρύνει τα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους το οποίο όμως έχει ήδη φορολογηθεί τα προηγούμενα έτη (λόγω αναμόρφωσης).
Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται ποσά δαπανών που έχουν βαρύνει το λογιστικό αποτέλεσμα προηγούμενων φορολογικών ετών τα οποία είχαν αναμορφωθεί και πρέπει να βαρύνουν το φορολογικό αποτέλεσμα του τρέχοντος φορολογικού έτους (π.χ καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές [ ;;;;;; ], φόροι, κλπ. με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο).»]
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τα δεδομένα του «Πίνακας Κ», δεν μπορούν αφενός να αποτελέσουν, στοιχείο «αξιοποιήσιμο» από τις φορολογικές αρχές και αφετέρου η συμπλήρωσή τους απαιτεί σημαντικό χρόνο από τους Λογιστές, με τον κίνδυνο της μη ορθής συμπλήρωσης να ελλοχεύει.
Για να απλουστεύσουμε τα πράγματα, κατά την άποψή μας χρειάζεται πριν αρχίζουμε να «συμπληρώνουμε» τα έντυπα («Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης» = « μόνιμες διαφορές» και «Πίνακας Κ» = « Προσωρινές διαφορές»), να συγκεντρώσουμε όλες τις «Λογιστικές διαφορές (θετικές και αρνητικές)» και να υπολογίσουμε τα φορολογητέα κέρδη ( Λογιστικά Κέρδη +/- Λογιστικές διαφορές ), ώστε μετά την συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν να μπορούμε να «τσεκάρουμε» την ορθότητα υπολογισμού των φορολογητέων κερδών. Λίγο το «κακό» νομίζω, αν δεν έχουμε κάνει τον σωστό διαχωρισμό μεταξύ «μονίμων» και « προσωρινών διαφορών».
Τέλος για όσους έχουν απλές περιπτώσεις διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, προτείνω να ξεκινήσουν διαβάζοντας το τέλος (δηλαδή τον «Επίλογο»), αυτού του άρθρου. Γιατί ενώ δεν το ήθελα, το άρθρο αυτό είναι μεγάλο σε έκταση.
Δείτε το άρθρο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 17.7.2017 - η ομηρεία συνεχίζεται

Επειδή ο χρόνος κυλά και ακόμη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα επίσημο δελτίο τύπου ή κάποια ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016Χρήσιμα

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦOΡΩΝ από την ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ - Νέο Update v.2

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και καλή δύναμη! Αφουγκραζόμενοι την περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργήσει για πολλούς Λ/Φ η συμπλήρωση του πίνακα Κ, για…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016

Καταχώρηση μη καταβληθέντων ενοικίων

Ο πελάτης μου πλήρωνε 1.500 ευρώ μηνιαίως για ενοίκια καταστήματος. Στο 2015 και 2016 κατέβαλε κάποια ενοίκια περίπου 3.500 ανά έτος χωρίς…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου