ΑρχείοΔελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΕπείγοντα θέματα

Ειδική ( και όχι καθολική ) παράταση παραγραφής υποθέσεων

« Την  1/1/2014 θα έχουν παραγραφεί οι χρήσεις μέχρι και το 2007 αν μέχρι και την 31/12/2013 δεν θα έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου, με τις παρακάτω προϋποθέσεις»
Με το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α 235/1-11-2013) καθορίζεται ειδικού τύπου παράταση παραγραφής υποθέσεων και όχι παράταση γενικά για όλες τις υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό θα απεμπλακούν και οι ΔΟΥ και οι επιχειρήσεις από την πληθώρα των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει παραγραφεί  το δικαίωμα του Δημοσίου  (δεν είχε παραγραφεί από την χρήση του 2000).
Αναλυτικότερα,  με τα νέα δεδομένα, το θέμα αυτό έχει ως εξής:
Α. Με το άρθρο 22 του ν. 4203/1-11-2013 (ΦΕΚ235Α) για την παράταση της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο ορίζονται τα εξής:
 «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και
β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Β. Με την εγκ. ΠΟΛ. 1232/2013 με την οποία  δόθηκαν οδηγίες για την αρχική διάταξη  της παρ.5 του άρθρου 37 του Ν.4141/2013  για την παράταση παραγραφής για δύο έτη  αναφέρονται τα εξής:

1. Επιβάλλεται η έκδοση της εντολής ελέγχου, η κοινοποίηση αυτής στο φορολογούμενο ΚΑΙ η έναρξη ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,
2. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διενέργεια του ελέγχου προκύψουν ευρήματα που ανάγονται σε προηγούμενη ή επόμενη ανέλεγκτη παραγραφόμενη χρήση τότε ο προϊστάμενος θα εκδώσει εντολή ελέγχου και για τη συγκεκριμένη χρήση ενημερώνοντας ταυτόχρονα τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Α’.
3. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι προϊστάμενοι μόλις λάβουν τις λίστες με τις προς έλεγχο παραγραφόμενες υποθέσεις θα πρέπει άμεσα να διερευνήσουν τις παραγραφόμενες χρήσεις τους, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι οι αποσταλείσες χρήσεις προς έλεγχο είναι ανέλεγκτες. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε προηγούμενες ή επόμενες παραγραφόμενες χρήσεις και απαραίτητα να εκδώσουν εντολή ελέγχου και για αυτή τη χρήση μέχρι 31.12.2013 (εφόσον υπάρχουν στοιχεία).
Γ. Κατόπιν των νέων αυτών διατάξεων, όσοι φορολογούμενοι έχουν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος και εκκαθαριστικές ΦΠΑ,  και δεν είναι ήδη ελεγχόμενοι με υποθέσεις σε πλαστά ή εικονικά ή κατασχεθέντα και μέχρι την 31-12-2013 δεν θα έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου ή έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης, όπως προαναφέρονται, τότε την 1-1-2014 θα έχουν παραγραφεί οι χρήσεις μέχρι και 2 0 0 7.
Δ.  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ΚΦΑΣ, τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων διατηρούνται μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, άρα  δεν υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων των χρήσεων μέχρι και 2007, εφόσον δεν ελέγχονται με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους ή δεν εκκρεμούν υποθέσεις τους ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του ΣτΕ
Δείτε επίσης

 
Πηγή forin.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

Ο νόμος "λαιμητόμος" αποκτά πλέον "σάρκα και οστά"

Ο νόμος “λαιμητόμος” αποκτά πλέον “σάρκα και οστά” αποτελειώνοντας ότι υγιές και ειλικρινές κομμάτι επιχειρηματικότητας έχει απομείνει και παλεύει να επιβιώσει στην…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΕπείγοντα θέματα

«Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους»

Αθήνα 15-02-2016 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Επιστήμονες,  ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αντιστέκονται με σθένος στην προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής εξόντωσής τους» Στην…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου