Ασφαλιστικά / Εργατικά

Και οι έλεγχοι καραδοκούν…

Το Υπουργείο Εργασίας άλλαξε χέρια με τον πρόσφατο ανασχηματισμό, όμως μια σειρά ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα. Ερωτήματα που είχαν τεθεί στον επερχόμενο Υπουργό Εργασίας κύριο Κατρούγκαλο με διάφορους τρόπους και είχαν να κάνουν κυρίως με το ασφαλιστικό κομμάτι και τον τρόπο υπολογισμού και πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017, όπου μπαίνει σε εφαρμογή ο Ν.4387/2016.

Ο Νοέμβριος έχει φτάσει σχεδόν στα μέσα του και έτσι είναι επιτακτική ανάγκη να υπενθυμίσουμε στη νέα Υπουργό, αφού τις ευχηθούμε καλή επιτυχία στην θητεία της, ότι πρέπει να εκδοθούν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που θα απαντούν σε μία σειρά ερωτήσεων και προβληματισμών που έχουν οι επαγγελματίες και όχι μόνο.

Στο σημερινό άρθρο, όμως, θα μας απασχολήσει ένα άλλο θέμα με αφορμή την θέληση της νέας Υπουργού να εντατικοποιήσει τους ελέγχους από το Ι.Κ.Α και το σώμα επιθεώρησης εργασίας με σκοπό να μειωθεί η αδήλωτη εργασία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά και με σκοπό να βεβαιωθούν μία σειρά υπέρογκων προστίμων, όπως μπορούμε να προσθέσουμε εμείς.

Μέχρι τις 15/11, με βάση την προηγούμενη παράταση, πρέπει να κατατεθεί ο ετήσιος πίνακας προσωπικού από όλες τις επιχειρήσεις, με όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει και έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα άρθρα. Ξεκινούμε από αυτό, γιατί είναι το βασικό έγγραφο που ζητείται σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, διότι μία σειρά εγγράφων θα πρέπει να υπάρχουν στις επιχειρήσεις τα οποία μπορεί να ζητηθούν από τον έλεγχο. Αυτά κατά σειρά είναι:

Ο πίνακας προσωπικού: ο ετήσιος πίνακας που αναφέραμε και πριν, αλλά και οι τυχόν τροποποιητικοί, ή συμπληρωματικοί πίνακες, που προκύπτουν μέσα στην χρονιά. Οι πίνακες προσωπικού θα πρέπει να είναι αναρτημένοι σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

Οι αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας: θα πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση, οι αποδείξεις μισθοδοσίας τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου με σφραγίδες και υπογραφές και από τον εργοδότη αλλά και από τον υπάλληλο ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησης του.

Αντίγραφα των συμβάσεων των εργαζομένων ειδικά όταν απασχολούνται με μειωμένη εργασία.

Το βιβλίο αδειών τουλάχιστον του τελευταίου έτους, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά που λαμβάνει κανονική αδεία κάποιος υπάλληλος. Να υπενθυμίσουμε, όμως, πως δεν αναγράφονται στο συγκεκριμένο βιβλίο οι ασθένειες, οι άδειες άνευ αποδοχών, οι ειδικές άδειες κ.λπ..

Το ειδικό βιβλίο υπερωριών: Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος χρειαστεί να εργαστεί πέραν του ωραρίου του πρέπει να αναγράφεται η υπερωρία στο ειδικό βιβλίο υπερωριών. Η 9η ώρα πέραν του ωραρίου τους, ονομάζεται υπερεργασία και δεν αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο. Από την 10η και έως στην 11η ώρα εργασίας νοείται ως υπερωρία και πρέπει να αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο υπερωριών, πριν την πραγματοποίηση αυτών.

Το βιβλίο δρομολογίων: Σε περίπτωση που υπάρχει επαγγελματικό όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται για μεταφορές, και εφόσον υπάρχει ειδικότητα οδηγού, θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο όχημα βιβλίο δρομολογίων. Το βιβλίο δρομολογίων είναι υποχρεωτικό για φορτηγά, λεωφορεία και για κάθε επαγγελματικό όχημα που απασχολεί οδηγό. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης εφόσον είναι εκείνοι οδηγοί, ή όταν το επαγγελματικό όχημα υποβοηθηθεί την μετακίνηση υπαλλήλου, ο οποίος δεν έχει προσληφθεί με την ειδικότητα οδηγού, για τη διεκπεραίωση κάποιας εργασίας.

Εκτός έδρας, εξωτερικές εργασίες: Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος κινείται εκτός της έδρας της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει αντίγραφο του πίνακα προσωπικού μαζί του, ώστε να μπορέσει να αποδείξει ότι είναι ασφαλισμένος στην επιχείρηση.

Τεχνικός ασφαλείας: Κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό θα πρέπει να έχει τεχνικό ασφαλείας, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας της επιχείρησης ή τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί. Σε περίπτωση που υπάρχει εξωτερικός συνεργάτης, θα πρέπει να ελεγχθεί αν το συμφωνητικό είναι ακόμα σε ισχύ, καθώς επίσης και να υπάρχει τακτικός έλεγχος και συμπλήρωση του βιβλίου, από αυτόν. Σε περίπτωση που τεχνικός ασφαλείας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση κατάρτισης του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και συμπληρωμένο το βιβλίο του Τ.Α.

Ιατρός εργασίας: Σε περίπτωση απασχόλησης άνω των 50 ατόμων στην επιχείρηση, θα πρέπει να γίνει συμφωνητικό με κάποιον ιατρό εργασίας. Το συμφωνητικό, θα πρέπει να βρεθεί κατά την ώρα του ελέγχου του και να υπάρχει αναφορά του στον σχετικό πίνακα προσωπικού.

Άδειες παραμονής: Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού (εκτός Ε.Ε.), θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των αδειών παραμονής τους και των αδειών εργασίας τους στην επιχείρηση, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Γι’ αυτό συστήνουμε τακτικό έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων τους προκειμένου να ζητούνται οι ανανεώσεις αυτών. Επίσης όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλό θα είναι να έχουν μαζί τους νομιμοποιητικά έγγραφα ( π.χ. αστυνομική ταυτότητα ).

Ιδιωτικά Συμφωνητικά: Σε περίπτωση που στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει συνεργάτης ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με τον οποίο υπάρχει σύμβαση και βάση αυτής εκδίδεται τιμολόγιο, καλό θα είναι να υπάρχει αντίγραφο της έναρξης του συνεργάτη και αντίγραφο του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί προκειμένου να μπορούν να τεθούν στην ευχέρεια του ελέγχου.

Επίσης, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει γίνει η ανακοίνωση της πρόσληψης του εργαζόμενου πριν αναλάβει εργασία στην επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις αλλαγών ωραρίου, ημερών εργασίας, προγράμματος κ.λπ. όπου οι αλλαγές γνωστοποιούνται στην επιθεώρηση και στον ΟΑΕΔ πριν πραγματοποιηθούν.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που βρίσκονται στην επιχείρηση άτομα τα οποία έχουν συγγένεια Α’ βαθμού με τον ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης (γονείς, παιδιά, σύζυγοι) θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχετικό έγγραφο που να πιστοποιεί το γεγονός αυτό (π.χ. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, γάμου κ.λπ.) προκειμένου να αποφευχθεί η βεβαίωση προστίμου για αυτούς.

Τα πρόστιμα όπως αναλύονται στην απόφαση 2063/Δ1632/18-2-2011, γνωρίζουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από τσουχτερά και βαριά, έτσι απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους τους συναλλασσόμενους, αλλά και από εμάς που χειριζόμαστε τις υποθέσεις μισθοδοσίας των επιχειρήσεων. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε καταλάβει στην πράξη ότι η μισθοδοσία είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι συνεργασίας με τους πελάτες που κρύβει πολλές παγίδες. Οι παγίδες γίνονται ακόμα μεγαλύτερες με τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες του συστήματος που έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν. Στο χέρι της νέας ηγεσίας είναι να λύσει μία σειρά από αυτά τα προβλήματα, έτσι και αλλιώς προτάσεις έχουν γίνει και έχουν ξαναγίνει, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Παναγιώτης Παντελής, Φοροτεχνικός

Σε συνεργασία με τη φοροτεχνικό Κίκιρα Σταυρούλα

Πηγή www.e-forologia.gr  

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου